Adoption av vuxen

2016-11-09 i Adoption
FRÅGA
Hej! Min hustrus dotter (som varit som min dotter sedan hon var 3 år, idag är hon 44 år) och jag skulle vilja att jag adopterade henne. Hennes biologiska pappa lever men de har ingen kontakt sedan många år. Hur går vi tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuell reglering beträffande din frågeställning återfinns i Föräldrabalkens (FB) 4 kap. (se här)

För att kunna adoptera din hustrus vuxna dotter ska du/ni vända er till tingsrätten där ni har er hemvist. Eftersom dottern är över 18 behöver inte rätten hennes biologiske faders samtycke, däremot kommer han få tillfälle att yttra sig i frågan.

Vidare kommer rätten att pröva om det är lämpligt att adoptionen i fråga äger rum. Eftersom du varit som hennes fader sedan hon var 3 års äldre torde inga hinder föreligga. För att adoptionen skall kunna godkännas av tingsrätten krävs att det inte sker av ekonomiska skäl, dvs. ingen betalning får äga rum.

Själva ansökan kan ni skicka som ett vanligt brev till tingsrätten, som du och dottern skriver under. Ansökan ska innehålla namn, personnummer och anledning till adoptionen. Vidare kan det vara lämpligt om även din hustru undertecknar brevet och samtycker till adoptionen. Tingsrätten vill vidare ha kontaktuppgifter till den biologiske fadern, eftersom även han skall höras. Detta innebär dock inte att han kan hindra adoptionen, detta eftersom dottern är myndig. Vidare ska även personbevis bifogas i brevet, vilka kan beställas hos Skatteverket.

Lycka till med förfarandet och hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (571)
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption

Alla besvarade frågor (88255)