FrågaFAMILJERÄTTAdoption02/09/2020

Adoption av vuxen

Hej

Jag är en tjej på 27 år som undrar om min styvfar kan adoptera mig. Han har varit mer för mig dom senaste fyra åren som han har varit gift med min mamma än vad mi biologiska pappa har varit. Har bara träffat han 6- 8 gånger sen jag fyllde 18 år

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om det är möjligt att bli adopterad som vuxen.

Enligt 4 kap 4 § föräldrabalken kan en person över 18 år bli adopterad, men endast om det kan anses som lämpligt med tanke på förhållandet mellan den sökande adopterande och den som blir adopterad, varav man särskilt ska beakta om den sökande har uppfostrat den adopterande under lång tid eller om adoption motsvarar att befästa en relation som liknar denna mellan en förälder och barn.

Adoption kräver dock samtycke från båda föräldrarna om dessa har vårdnad, 4 kap 8 § FB

Detta medför att det krävs väldigt specifika omständigheter för att bevilja en adoption av en vuxen person. Detta kan illustreras med ett fall RH 2003:18, från hovrätten över Skåne och Blekinge. Där ville en man adoptera sin hustrus dotter där han angav att han fostrat dottern i cirka 20 år, den biologiska pappan som fortfarande hade vårdnad om barnet sade nej till detta. Med beaktande av 4 kap 21 § FB, som innebär att adoption innebär att alla rättsliga band till tidigare förälder klipps av, kom Hovrätten i tidigare nämnde fall fram till att adoption inte kunde ske.

Det framkommer även i ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2002 s 425, att om det ligger i den vuxna personens intresse att bli adopterad så som att den blir berättigad till arv, andra vårdnadshavare är döda, eller att man ger personen en familjetillhörighet om personen inte har övrig familj osv.

Detta innebär för dig – Detta innebär för dig att din styvfar kan adoptera dig men att det krävs speciella omständigheter för att detta ska kunna ske. Om din biologiska far motsätter sig detta, förutsätt att han har vårdnad/hade vårdnad om dig vill säga, blir det potentiellt komplicerat. Dock finns det bevis för att det är fullt möjligt att bli adopterad i vuxen ålder.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare