Adoption av vuxen

2020-05-14 i Adoption
FRÅGA
Jag har en foster-pappa som varit "pappa" för mig hela livet. I mina papper så står det "fader okänd" så jag skulle vilja veta om det finns ett sätt att lagligt skriva min foster-pappa som min riktiga pappa? Jag är 22 år gammal om det gör skillnad.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du kan göra är att låta dig adopteras av din fosterpappa, i enlighet med bestämmelserna i föräldrabalken (FB). Juridiskt kommer ni på så vis att få samma relation som om han varit din biologiska pappa, medan din biologiska pappa (som ju i ditt fall är okänd) kommer juridiskt att upphöra att vara din pappa (4 kap. 21 § FB).

För att din fosterpappa ska få adoptera dig som har fyllt 18 år krävs (1) att det finns en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan er och (2) att adoptionen även i övrigt är lämplig. När man bedömer om det finns särskild anledning ser man till situationen i sin helhet, men tar särskilt hänsyn till i vilken utsträckning din fosterpappa har uppfostrat dig, eller om adoptionen på annat sätt har som syfte att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).

Om du vill låta dig adopteras och din fosterpappa vill adoptera dig låter det för mig osannolikt att så inte skulle anses vara lämpligt. Ett potentiellt undantag är om det exempelvis skulle påverka relationen till din mamma på ett alltför inverkande sätt, givet att ni haft en någorlunda normal barn–förälder-relation.

Det finns dock ett visst frågetecken: Om din fosterpappa är gift eller sambo, kan han nästan enbart adoptera dig tillsammans med sin partner. Är hans partner din mamma, kan han dock adoptera dig med hennes samtycke. Här är viktigt att betona en sak: Det här är enda sättet han kan adoptera dig utan att din mamma ska upphöra att juridiskt vara din förälder. Om din fosterpappa är gift eller har en sambo som inte är din mamma krävs mycket starka skäl – exempelvis att din fosterpappas partner vistas på okänd ort, är varaktigt förhindrad att adoptera till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande – för att det ska vara möjligt för din fosterpappa att adoptera dig utan att du också måste adopteras av hans partner (4 kap. 6 § FB).

Om du och din fosterpappa vill att han ska adoptera dig vänder han sig till den tingsrätt som ansvarar för den kommun som du bor i, med en ansökan om adoptionen (4 kap. 11–12 § FB).

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (604)
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn
2021-07-30 Adoptera 18 åring

Alla besvarade frågor (95665)