Adoption av vuxen

2020-03-14 i Adoption
FRÅGA
Kan man adoptera en vuxen person som har arbetstillstånd I Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom personen är över 18 år blir det fråga om vuxenadoption. Vid adoption blir 4 kap Föräldrabalken tillämplig. Vad som krävs för vuxenadoption framkommer dock inte uttryckligen av lagen.

Enligt tidigare rättsfall är vuxenadoption godtagbart om det finns en relation mellan potentielle adoptivföräldern och den adopterade, som väsentligen påminner om förhållandet mellan ett barn och dess förälder. Syftet med adoptionen ska således vara att förhållandet mellan de båda ska befästas (NJA 2002 s.425).

Kraven på relationen är högt ställda för att vuxenadoption inte ska kunna användas för att kringgå asylrätten. Syftet med adoptionen kan alltså inte endast vara att säkra uppehållstillstånd eller arbetstillstånd (NJA 1989 s. 67). Den sökande måste således kunna bevisa att relationen är lik den mellan ett barn och dess förälder.

Slutsatsen är att det är möjligt att genomföra en vuxenadoption i detta fall. Det kan dock finnas svårigheter med att bevisa att relationen är lik en sådan mellan ett barn och dess förälder.

Hur du ansöker om adoption

För att adoptionen ska kunna genomföras krävs det att den adopterade och adoptivföräldern vänder sig till tingsrätten som finns i den ort där adoptivföräldern har sin hemvist.

I ansökan ska det finnas med personbevis för både den adopterade och adoptivföräldern. Personbeviset ska inte vara äldre än tre månader. Personbevis hittar du på skatteverkets hemsida.

Ansökan ska även innehålla adoptivförälderns: namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress.

Anledningen till adoptionen ska också anges i ansökan. Det är här viktigt att motivera varför adoptionen är lämplig.

Det krävs ett samtycke från den som ska adopteras. Detta innebär att den adopterade godkänner adoptionen. Även adoptivföräldern ska lämna samtycke till adoptionen. Ifall det finns en till förälder som inte kommer ha vårdnad om den adopterade ska den föräldern få tillfälle att berätta sin åsikt om adoptionen.

Underskrift från den adopterade och adoptivföräldern/adoptivföräldrarna krävs.

Vänliga hälsningar

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (594)
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen
2021-05-08 Adoption vid assisterad befruktning
2021-04-30 Krävs föräldrarnas samtycke vid adoption?

Alla besvarade frågor (92363)