Adoption av vuxen

2019-12-18 i Adoption
FRÅGA
Min fru vill adoptera min vuxna son för att han ska alla juridiska rättigheter vad gäller arv m.m
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring adoption finner man i 4 kap. Föräldrabalken.

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur man går tillväga för att adoptera en vuxen person, samt vad som krävs för att detta ska vara möjligt.


Hur går man till väga vid adoption av vuxna?

Om din fru vill adoptera din vuxna son så skall hon skicka in en ansökan till den tingsrätt där hon har sin hemvist.

Det finns inga färdigställda blanketter eller mallar för detta ändamål, så hur denna ansökan skall se ut kan anses vara något oklart. Det som skall framgå av ansökan är följande:

Att det gäller adoption av en myndig person,namn, personnummer och signaturer, samt en redogörelse för varför adoptionen bör godkännas (mer om detta nedan).

Det kan vara en bra idé att kontakta tingsrätten i fråga innan ansökan skickas in för att klargöra mer exakt hur de vill att ansökan utformas. Efter att ansökan har skickats in så är det upp till tingsrätten att avgöra om adoptionen är lämplig eller inte.


Vad krävs för att adoptionen skall godkännas?

Det tingsrätten ser till när de skall bedöma adoptionens lämplighet är om den som önskar adoptera, i detta fall din fru, har uppfostrat den vuxna individen, i detta fall din son, eller om det finns någon annan särskild omständighet som gör att relationen mellan dem kan likställas med den mellan en förälder och dess barn (FB 4 kap. 4 §).

Det framgår tyvärr inte tillräckligt med omständigheter i din frågeställning för att jag skall kunna bedöma sannolikheten att tingsrätten godkänner din frus ansökan, men det kan alltså bero exempelvis på hur tidigt i din sons liv som din fru kom in i bilden, samt vilken typ av relation de haft under åren.

Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (509)
2020-04-04 Adoption av vuxet särkullbarn
2020-03-31 Hur blir jag vårdnadshavare till mitt syskon?
2020-03-28 Kan en sambo adoptera sin sambos barn?
2020-03-24 Kan man adoptera en vuxen person?

Alla besvarade frågor (78795)