Adoption av styvbarn.

2021-03-28 i Adoption
FRÅGA
Hej, jag fyller 18 snart och skulle vilja att den pappan jag har nu blir min riktiga pappa, han är alltså sambo med min mamma hur går man till väga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar du och din styvpappa ska gå tillväga för att lagligen klassas som din pappa.

Reglerna om adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken.

För att din styvpappa ska kunna adoptera dig måste han lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han bor (4 kap. 6 § föräldrabalken och 4 kap 9 § föräldrabalken). När en ansökan om adoption har kommit in till tingsrätten så kommer det prövas om det är lämpligt att adoptionen äger rum. För att det ska vara lämpligt krävs att en del krav är uppfyllda, varav en del viktiga sådana redogörs för här nedan..

För att din mamma ska vara fortsatt rättslig förälder efter adoptionen krävs att din mamma och styvpappa är gifta. Om din mamma och styvpappa inte är gifta kommer en adoption av din styvpappa att klippa de rättsliga banden med din biologiska mamma (4 kap. 7 § föräldrabalken).

Av frågan framgår att du ska fylla 18 år. Detta innebär att något samtycke från din biologiska pappa inte behöver inhämtas (4 kap. 5 a § föräldrabalken).

Om din styvpappa adopterar dig kommer de rättsliga banden med din biologiska pappa att klippas. Detta innebär att du t.ex. inte är berättigad till arv från din biologiska pappa (4 kap. 7 § föräldrabalken). Efter adoptionen kommer istället din styvpappa att ses som din rättsliga pappa, vilket t.ex. innebär att du har rätt till arv efter din styvpappa (4 kap. 8 § föräldrabalken).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91289)