Adoption av sambos barn

2019-10-12 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo lever med våra två barn ihop. Den äldsta är ej hans biologiska men han har funnits med sen sonen var 1 (är idag 7) och är mer biologisk än vad hans någonsin kommer vara. För ca 3 år sedan tog jag ensam vårdnaden pga av mkt trassel hos bio-pappan. Efter de träffades de mindre och mindre då han ej var intresserad och för 2 år sedan valde bio-pappan att flytta ifrån samhället vi bor i och bosatte sig 25 mil bort. De har haft lite kontakt men han är ej intresserad av mer och har ny familj där. Sonen når dåligt vid möten. Så möten har dött ut och samtalen blir allt färre då sonen ej vill ha kontakt. Till frågan. Kan min sambo bli vårdnadshavare till sonen utan att vi är gifta? Vi vill gärna att han ska vara vårdnadshavare då det hade underlättat de mesta. Grubblat så över detta har ni någon bra lösning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption finns i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB).

Allmänt om adoption

Jag ska börja med att nämna några regler för vad som gäller vid adoption av en sambos barn. Till att börja med ska barnets bästa vara görande vid adoption (4 kap 1 § FB). Vid ansökan om adoption kommer även en lämplighetsbedömning att göras av den blivande adoptionsföräldrar, din sambo i detta fall (4 kap 2 § FB). Det krävs att den personen som ska adoptera är över 18 år (4 kap 5 § FB)

Adoption av sambors barn

Ja, din sambo kan adoptera ditt barn (4 kap 6 § 2 st FB). Det krävs ett samtycke av vårdnadshavaren för att detta ska ske (4 kap 8 § FB) I ditt fall är det ditt endast ditt samtycke, då du har ensam vårdnad av barnet. Innan du lämnar ditt samtycke har du rätt att få information om vad adoptionen innebär och ett samtycke (4 kap 8 § 3 st FB).

Hur ni ska gå tillväga

För att din sambo ska kunna adoptera ditt barn krävs det att det är din sambo som ansöker om detta (4 kap 11 § FB). En ansökan sker till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § FB).

Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/

Lycka till!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (531)
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?
2020-07-03 Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?
2020-06-30 Vad händer vid adoption av vuxen?
2020-06-29 Samtycke vid adoption av vuxna barn

Alla besvarade frågor (81800)