Adoption av sambos barn

2017-11-19 i Adoption
FRÅGA
Hej! Det är så att min sambo som varit i min dotters liv sen innan hon föddes (hon är snart 2år ) vill adoptera henne. Den biologiska pappan vill inte ha något med dottern att göra, och vill att min sambo ska ta henne så han slipper ha ansvar och betala underhåll. Jag tänkte ge min sambo detta i födelsedagspresent eftersom jag vet att det är detta han verkligen vill och överraska honom, hur går jag tillväga? Kan tillägga att jag (mamma) endast är 17 år. Mvh M
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar föräldrabalken (FB), främst dess fjärde kapitel. Jag kommer gå igenom de mest relevanta delarna av fjärde kapitlet nedan men jag rekommenderar att du följer länken och läser igenom fjärde kapitlet i sin helhet, det är ett ganska lättbegripligt kapitel.

I 4 kap. 1 § FB framgår att den som fyllt 25 år med domstols tillstånd kan adoptera. Det går dock att adoptera för den som bara är 18 år gammal om barnet är adoptantens (den som önskar adoptera barnet) eget, om barnet är barn till adoptantens make eller om synnerliga skäl föreligger i övrigt.
Detta innebär i ditt fall att det vore fördelaktigt om din sambo är 25 år gammal eller äldre eftersom det skulle innebära att han skulle kunna adoptera ditt barn utan några särskilda krav. Är din sambo mellan 18 och 25 år gammal är det enligt min bedömning osannolikt att han skulle få adoptera ditt barn eftersom kravet på "synnerliga skäl" rimligen inte är uppfyllt i ditt fall. En juridisk möjlighet vore för er att ingå äktenskap när du fyllt 18, vilket skulle möjliggöra adoption även om din sambo är mellan 18 och 25 år gammal, men detta är något som ni självklart måste ta ställning till själva.

Av 4 kap. 5a § följer att den som inte fyllt 18 bara får adopteras med föräldrarnas samtycke.
I ditt fall innebär detta att din dotters far måste samtycka till adoptionen. Värt att notera är att Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1940 s. 690 fastslog att detta samtycke inte behöver avse att barnet adopteras av en viss namngiven person, utan gäller adoption i allmänhet.

I 4 kap. 6 § fastslås detaljer kring domstolens prövning av frågan om adoption bör tillåtas. Bland annat fastslås att domstolen endast ger tillstånd om adoptionen är till fördel för barnet och adoptanten uppfostrat barnet/vill uppfostra barnet eller det annars finns särskild anledning.
För ditt fall innebär detta enligt min uppfattning inga problem eftersom din sambo levt med din dotter sedan hon föddes. Jag bedömer även att det måste ses som fördelaktigt för barnet att den som i praktiken agerar far till barnet även juridiskt är dennes far.

Av 4 kap. 9-10 §§ framgår vissa praktiska detaljer, bland annat att socialnämnden ska försöka klarlägga barnets inställning till adoptionen.
Jag rekommenderar att du följer länken och läser paragraferna själv. Skulle din dotter mot förmodan uttrycka att hon inte vill adopteras bedömer jag dock att detta inte skulle utgöra ett oöverstigligt hinder eftersom hon är så ung och hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.

Jag ser att mitt svar blev ganska långt, så jag ska sammanfatta det kort.
En domstol ska pröva om din sambo ska få adoptera din dotter. Är din sambo över 25 år gammal kommer han enligt min bedömning sannolikt få adoptera din dotter, förutsatt att din dotters far samtycker till adoption. Är din sambo mellan 18 och 25 år kommer han sannolikt inte få adoptera din dotter om inte ni skulle vara gifta. Slutligen kommer domstolen bedöma om adoptionen vore för barnets bästa.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97662)