Adoption av sambos barn

2017-06-01 i Adoption
FRÅGA
Hej jag heter jasmine och är 17 år men fyller 18 om 2 månader jag vill att min mammas sambo ska bli min riktiga papp då jag inte har kontakt med min riktiga pappa. Min mammas sambo har alltid varit som min riktiga pappa hur ska jag gå till vägar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB).

Sammanfattningsvis utifrån nedanstående kan din mammas sambo inte adoptera dig utan att din mammas föräldraskap utsläcks om de inte är gifta. Är de gifta är adoption möjligt, men innan tillstånd lämnas sker en lämplighetsprövning i tingsrätten.

I svensk rätt fås rättsligt föräldraskap direkt genom födseln (enbart aktuellt för modern), äktenskap, bekräftelse, dom eller adoption. Det sätt som är aktuellt i ditt fall när det gäller en utomstående som inte är din biologiska pappa är adoption. En utomstående person kan genom adoption enligt 4 kap. FB antaga ett adoptivbarn och således behandlas på samma sätt som en biologisk förälder i juridisk mening.

I 4 kap. 4 § FB framgår att enbart personer som är gifta får adoptera gemensamt. Det innebär att en ogift person som adopterar någon som huvudregel blir ensam förälder. Jag antar utifrån din fråga att din mamma och hennes sambo inte är gifta. Det innebär att om din mammas sambo adopterar dig blir denne ensam förälder rent juridiskt och din mammas föräldraskap utsläcks, vilket även framgår av 4 kap. 8 § FB.

Det är i nuläget tyvärr inte möjligt för en sambo eller särbo att adoptera sitt styvbarn utan att den biologiska förälderns föräldraskap utsläcks och adoptanten blir ensam förälder. Det har skett en utredning kring frågan om sambor ska kunna adoptera gemensamt, men det har inte skett någon lagändring på området.

Om din mamma och hennes sambo är gifta kan sambon adoptera dig enligt 4 kap. 3 § FB utan att din mammas föräldraskap utsläcks. Skulle en sådan adoption göras innan du har fyllt 18 år krävs även dina föräldrars samtycke. Innan adoption sker genomförs även en lämplighetsprövning utifrån barnets bästa för att pröva adoptantens möjlighet att ta hand om barnet samt omständigheterna i övrigt. En sådan adoption sker genom ansökan hos den tingsrätt som är belägen i din region. Det finns en del formalia kring en sådan ansökan, varför jag råder dig att kontakta tingsrätten eller besöka tingsrättens hemsida för att hitta mallar för ansökningsförfarandet när en sådan ansökning blir aktuell.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (599)
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?
2021-07-05 Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?
2021-06-22 Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?

Alla besvarade frågor (94327)