FrågaFAMILJERÄTTAdoption29/06/2016

Adoption av personer över 18 år

Hej,

Jag har ett barn från ett tidigare förhållande och nu vill min son att min make ska adoptera honom.

Min son är 18 år.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

* Är din make behörig som adoptivförälder?

Enligt 4 kap 1 § föräldrabalken (FB) så krävs det att din make är över 18 år för att han ska anses behörig att adoptera. Om detta är uppfyllt så hindrar inget på makens sida en adoption.


* Får sonen adopteras?

I vissa fall så krävs samtycke från de biologiska föräldrarna för att en adoption av barnet ska kunna ske. Din son är dock över 18 år vilket enligt 4 kap 5a § FB innebär att det endast är sonens samtycke som krävs för att han ska kunna adopteras. Din son får alltså adopteras om han vill det.


* Till vart ska adoptionsansökan ske?

Enligt 4 kap 9 § FB ska ansökan om adoption skickas till och sedan prövas i den tingsrätt där ni är folkbokförda.


* Vad tar tingsrätten till hänsyn till i prövningen om adoptionen ska godkännas?

Enligt kap 6 § FB så ges tillstånd till adoptionen endast om:

- Adoptionen är till fördel för barnet.

- Sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

Ansökningen får inte bifallas, om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.


* När tingsrätten prövar om en adoption ska godkännas så hämtas upplysningar av olika slag för att hjälpa till att avgöra om en adoption är lämplig. Se 4 kap 10 § FB.

I erat fall så kan upplysningar hämtas om:

-Barnet och sökanden

- Huruvida ersättning eller bidrag till barnets underhåll har lämnats eller utlovats.

- Fader eller moder, vars samtycke till adoptionen inte krävs, skall ändå höras, om det kan ske.


Om ni önskar ytterligare rådgivning för att kunna föra en ansökan om adoption så rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. För mer om detta så är du varmt välkommen att läsa mer via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”