Adoption av myndig utländsk medborgare

2018-01-21 i Adoption
FRÅGA
Hej,Jag undrar om det är möjligt att adoptera en person som är 22 år från Libanon. Personen har pga omständigheter i familjen aldrig fått medborgarskap i landet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om adoption finns i fjärde kapitlet i Föräldrabalken. Syftet med en adoption är att skapa ett familjerättsligt förhållande mellan den som vill adoptera och den som ska adopteras. I 4 kap. 6 § Föräldrabalken anges vad som krävs för att få tillstånd till adoption. Där finns två olika förutsättningar:

Om adoptionen är till fördel för barnet och att sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det. Om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns en särskild anledning till adoptionen.

Av din fråga framgår det att personen är över 18 år. Personen är därför enligt svensk lag myndig och vuxen. Adoption kan därför inte beviljas på den grunden att "sökande vill uppfostra barnet". Angående grunden "sökande har uppfostrat barnet", gäller att den sökande faktiskt har uppfostrat personen för att kunna beviljas en adoption.

I fall där det är fråga om adoption av en vuxen person krävs det att det klart framgår att det genom adoptionen befästs ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet av väsentligen samma slag som det föreligger mellan föräldrar och barn (se bl.a. NJA 2002 s. 425 och NJA 1989 s. 401). En "särskild anledning" finns alltså endast om det klart framgår att det mellan den sökande och adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det föreligger mellan en förälder och dennes barn.

Syftet med adoptionen:
För att adoptionen ska bedömas som lämplig av tingsrätten krävs att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. På grund av detta ställs det därför höga krav på den relationen mellan den som söker och adoptionsbarnet.

Adoption av person som inte är nordisk medborgare:
När personen som man vill adoptera inte är nordisk medborgare gäller även lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption. Tingsrätten ska därför vid lämplighetsprövningen inhämta ett yttrande från Migrationsverket (se 2 §).

Det är alltså möjligt att adoptera en utländsk person över 18 år. Det är däremot höga krav på att ni som sökande måste styrka att ni har en relation till personen som ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (612)
2022-01-14 Kan min sambo adoptera mitt barn, och vad blir konsekvenserna?
2021-12-31 Adoption av vuxen. Avstående och avsägelse av arv.
2021-12-31 Vuxenadoption
2021-12-23 Får man adoptera sin makes barn?

Alla besvarade frågor (98657)