Adoption av myndig person

2019-09-30 i Adoption
FRÅGA
Hur stor är chansen att få adoptera en myndig afghan med utvisningsbeslut?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna adoptera, måste adoptionen bedömas lämplig av tingsrätten. Av FB 4:6 framkommer det att tingsrätten endast ger tillstånd till adoption om adoptionen är till fördel för barnet, samt att den som ansöker om att adoptera har uppfostrat barnet, eller vill uppfostra barnet. Tillstånd kan även ges om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till att en adoption bör ske, som exempelvis i det här fallet när det rör sig om en myndig asylsökande.Hur begreppet "särskild anledning" i FB 4:6 rörande adoptioner av vuxna ska tolkas har bedömts av Högsta Domstolen i NJA 1989 s.67. "Särskild anledning" finns endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn.

Det är tingsrätten som bedömer om adaption är lämplig. För att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften ställs det höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn.

Vidare ska tingsrätten, om den asylsökande inte är nordisk medborgare, inhämta yttrande från migrationsverket enligt Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §.

Det är som framgår av ovan svårt att adoptera en asylsökande över 18 år eftersom den sökande måste kunna styrka att denne har en relation till den asylsökande som i princip ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (554)
2020-11-21 Vad krävs för en vuxenadoption?
2020-11-20 Adoption av vuxen
2020-11-13 Går det att häva en adoption?
2020-11-06 Kan jag bli adopterad?

Alla besvarade frågor (86405)