Adoption av myndig person

2016-03-27 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag har en styvfar som är gift med min mamma och har varit i 12 år. Jag vill att han ska adoptera mig nu. Jag är 25 år och har ingen vidare kontakt med min biologiska pappa. Är det möjligt ? Rent juridiskt, kan min biopappa sätta sig emot detta på något sätt? Tacksamt för svar!Med vänlig hälsning, Michaela
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Ja, det är möjligt. Det hela regleras i 4 kap Föräldrabalken (1949:381). Det ni får göra är att lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten, där din styvfar som sökande alltså begär dig adopterad. Tingsrätten gör sedan en bedömning kring huruvida det är lämpligt att adoptionen äger rum. Det de tittar på är bl.a. om adoptionen är till fördel för dig som adopteras och om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan din styvfar och dig finns särskild anledning till adoptionen. Ansökningen får dock inte bifallas om adoptionen sker av ekonomiska skäl, ex om det har avtalats om ersättning eller liknande, vilket dock inte verkar aktuellt för er del.

Eftersom att du är myndig så är ditt eget samtycke det avgörande för adoptionen, och din biologiska pappa kan troligen inte förhindra att adoptionen sker genom att motsätta sig den. Däremot anges också i fjärde kapitlet att far eller mor vars samtycke inte krävs ändå ska höras om det går. Detta yttrande läggs till som en del av tingsrättens bedömning. Men ditt samtycke är som sagt det centrala för adoptionsansökningens genomförande, inte din biologiska faders.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (558)
2020-11-30 Hur går en adoption till?
2020-11-29 Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?
2020-11-28 Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?

Alla besvarade frågor (86931)