FrågaFAMILJERÄTTAdoption25/08/2015

Adoption av myndig person

Min ex-sambo vill adoptera min son, då vi levt ihop 14 år och hans biologiska pappa inte finns med i bilden.

Hur går vi till väga?

Sonen i fråga är 18 år fyllda och detta är något han vill själv.

Mvh, Anna

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken. Tingsrätten ska pröva om en adoption är lämplig, enligt 4 kap. 6 § föräldrabalken. Tillstånd till adoptionen får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet, samt om sökanden (den som vill adoptera) har uppfostrat barnet eller om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid vuxenadoptioner, där den som adopteras är över 18 år, tittar tingsrätten främst på det senare villkoret, dvs. att det finns särskild anledning till adoptionen pga. det personliga förhållandet. En sådan särskild anledning kan föreligga om förhållandet mellan barnet och sökanden i stort sett är detsamma som mellan förälder och barn i allmänhet.

För att kunna adoptera din son måste din ex-sambo börja med att skicka en ansökan till närmsta tingsrätt. (Ni kan hitta alla Sveriges tingsrätter på Sveriges domstolars webbsida, här.) Ansökan kan vara formulerad som ett vanligt brev. Din ex-sambo bör skriva att det gäller adoption av en myndig person och ange både sitt och din sons namn samt personnummer. Det ska framgå av brevet att din son vill bli adopterad av din ex-sambo och brevet ska undertecknas av både din ex-sambo och av din son.

I brevet ska din ex-sambo ange motivet till adoptionen, vilket hänger ihop med tingsrättens prövning av om adoptionen är lämplig. Som motiv kan anges t.ex. att din ex-sambo har uppfostrat din son och att de har en förälder/barn-relation. Det måste även framgå av brevet att din ex-sambo inte adopterar av ekonomiska skäl. Det är därför viktigt att uppge att ingen ersättning för adoptionen har givits eller utlovats från någon av parterna.

Namn, adress och telefonnummer till de biologiska föräldrarna (både till dig och till din sons pappa) måste också finnas med i brevet. Detta pga. att tingsrätten vid en adoption är skyldig att ta kontakt med de biologiska föräldrarna och få deras åsikt. Din sons biologiska pappa kan dock inte stoppa adoptionen eftersom sonen är myndig och vill detta själv.

Din ex-sambo måste även bifoga personbevis på sig själv och din son till ansökan. Personbevisen beställs hos Skatteverket.


Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000