Adoption av myndig asylsökande utländsk medborgare

2017-01-30 i Adoption
FRÅGA
kan man adoptera invandrare över 18 år som söker asyl ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga rörande adoption finns framförallt reglerad i Föräldrabalkens (FB) 4 kap. En liknande fråga har även behandlats tidigare på Lawline HÄR.

För att kunna adoptera, måste adoptionen bedömas lämplig av tingsrätten. Av FB 4:6 framkommer det att tingsrätten endast ger tillstånd till adoption om adoptionen är till fördel för barnet, samt att den som ansöker om att adoptera har uppfostrat barnet, eller vill uppfostra barnet. Tillstånd kan även ges om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till att en adoption bör ske.

I din fråga handlar det om en person över 18 år. Då personen är över 18 år, är hen enligt svensk lag myndig och vuxen. Adoption kan då inte beviljas på grunden att "sökande vill uppfostra barnet".

Vad gäller grunden att ”sökande har uppfostrat barnet”, ligger det givetvis i grundens natur att det är en begränsad personkrets som skulle kunna beviljas adoption av detta skäl. Endast en sökande som faktiskt har uppfostrat den asylsökande skulle kunna beviljas en adoption på denna grund.

Den sista grunden som adoption kan beviljas på, dvs när det kan anses finnas "särskild anledning" till adoption, är nog sannolikt den mest relevanta för adoptioner av asylsökanden över 18 år. ”Särskild anledning” rörande adoptioner av vuxna har Högsta Domstolen bedömt finnas endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn (NJA 1989 s67).

För att få adoptera en asylsökande över 18 år krävs det därför att den som ansöker om att få adoptera har ett förhållande till den asylsökande som liknar det förhållande som finns mellan föräldrar och barn.

För att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att inte det huvudsakliga syftet med adoptionen är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften, ställs höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn. Det är därför mycket svårare att få adoptera en vuxen asylsökande, än om det hade handlat om adoption av en svensk medborgare.

Om den asylsökande inte är nordisk medborgare, ska tingsrätten dessutom vid prövning av en adoptions lämplighet inhämta yttrande från Migrationsverket. Detta framkommer av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2§ 2st. Sammantaget kan då sägas att svaret på din fråga är ja, det går att adoptera en asylsökande över 18 år. Att göra detta kan dock vara mycket svårt eftersom en sökande måste kunna styrka att denne har en relation till den asylsökande som i princip ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.

Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (602)
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn
2021-07-30 Adoptera 18 åring
2021-07-29 Krävs det samtycke från de biologiska föräldrarna vid en vuxenadoption?
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?

Alla besvarade frågor (94565)