Adoption av myndig asylsökande

2017-11-22 i Adoption
FRÅGA
En 42 årig kvinna jag känner vill adoptera en ungdom som inte har asyl i Sverige. De har känt varandra i ett par år. Kvinnan har jobb och utbildning . De är varandras släkt kan man säga. Personen är nu 18 år och myndig. Kvinnan kan inte få egna barn och personen är som det barn hon inte kan få. Kan det finnas något hinder för en adoption?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om adoption hittar du i fjärde kapitlet Föräldrabalken (FB).

Förutsättningar för adoption
I 4 kap. 6 § FB hittar du vad som krävs för att få tillstånd till adoption.
1. Om det är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barnet
eller
2. Om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

I detta fall rör det sig inte om en person som kvinnan har/vill uppfostra då personen är myndig och jag uppfatta det som att personen inte har uppfostrats av kvinnan. Adoption enligt punkt 1 (se ovan) kan därför inte godkännas. Punkt 2 är alternativet som finns kvar och som är mest relevant för adoptioner av asylsökande över 18 år.

Särskild anledning (se punkt 2)
Hur begreppet "särskild anledning" rörande adoptioner av vuxna ska tolkas har bedömts av Högsta Domstolen i NJA 1989 s.67. "Särskild anledning" finns endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn.

För att få adoptera en asylsökande över 18 år krävs det därför att kvinnan som ansöker om att få adoptera har ett förhållande till den asylsökande som liknar det förhållande som finns mellan föräldrar och barn

Adoptionens syfte
I din fråga framgår det att de har känt varandra i ett par år, de är som varandras släkt och att personen är som det barn kvinnan inte kan få, men det är inte säkert att det räcker. För att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften ställs det höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn.

Tingsrätten
Det är tingsrätten som bedömer om adoptionen är lämplig. Ifall pojken kvinnan vill adoptera inte är nordisk medborgare ska tingsrätten dessutom vid prövning av en adoptions lämplighet inhämta yttrande från Migrationsverket. Detta framgår av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §.

Kort sagt
kan adoption av en asylsökande över 18 år vara möjligt. Det är dock mycket svårt eftersom kvinnan som sökande måste kunna styrka att hon har en relation till den asylsökande som ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97596)