Adoption av myndig asylsökande

2017-11-06 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag och min man (54 år, 51 år) lärde känna en pojke 2011 som då hade varit i Sverige under 2 år. Han har blivit som vår son. Nu har han fått ett utvisningsbesked. Vi vill adoptera honom, går det? Han var 16 år när han kom till Sverige 2009, nu är han 24.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om adoption hittar du i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB).

Förutsättningar för adoption
I 4 kap. 4 § FB framgår det att personer som är gifta ska adoptera gemensamt.

I 4 kap. 6 § FB hittar du vad som krävs för att få tillstånd till adoption.
1. Om det är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barnet.
eller
2. Om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

I ert fall rör det sig inte om en person som ni har/vill uppfostra då han är myndig och ni träffade honom först när han var 18 år. Adoption enligt punkt 1 (se ovan) kan därför inte godkännas. Punkt 2 är alternativet som finns kvar och som är mest relevant för adoptioner av asylsökande över 18 år.

Särskild anledning (se punkt 2)
Hur begreppet "särskild anledning" rörande adoptioner av vuxna ska tolkas har bedömts av Högsta Domstolen i NJA 1989 s.67. "Särskild anledning" finns endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn.

För att få adoptera en asylsökande över 18 år krävs det därför att ni som ansöker om att få adoptera har ett förhållande till den asylsökande som liknar det förhållande som finns mellan föräldrar och barn.

Adoptionens syfte
I din fråga framgår det att pojken har blivit som en son för er men det är inte säkert att det räcker. För att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften ställs det höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn.

Tingsrätten
Det är tingsrätten som bedömer om adoptionen är lämplig. Ifall pojken ni vill adoptera inte är nordisk medborgare ska tingsrätten dessutom vid prövning av en adoptions lämplighet inhämta yttrande från Migrationsverket. Detta framgår av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §.

Kort sagt kan adoption av en asylsökande över 18 år vara möjligt. Det är dock mycket svårt eftersom ni som sökande måste kunna styrka att ni har en relation till den asylsökande som ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (95781)