FrågaFAMILJERÄTTAdoption31/03/2017

Adoption av myndig

Kan man adoptera en vuxen person.

I det här fallet om min man kan adoptera min son vi har en dotter gemensamt men vill att vid dödsfall ska det delas lika mellan båda barnen?

Lawline svarar

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om adoption hittas i föräldrarbalkens 4 kapitel. För att bli adopterad måste ni vända er till den tingsrätt där ni bor. Adoption av en myndig person skiljer sig lite ifrån förfarandet att adoptera en omyndig. I din ansökan ska ni ange att adoptionen gäller just en myndig person, samt att både din son och din man anger personnummer+namn. Ni ska även ange en motivation till varför adoptionen bör äga rum. Ansökan ska till sist skrivas under av samtliga. Tingsrätten ska sedan pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Det är därför viktigt att du anger de skäl som ska ligga till grund för att adoptionen ska godkännas. Exempel på skäl som är av bra tyngd vid tingsrättens bedömning är t.ex. om din man och din son har en bra relation som objektivt sett framstår som en "far/son relation".

Jag måste dock varna dig att tingsrätten kommer inte att godkänna ansökan om adoptionen grundar sig på ekonomiska skäl. Det är lite oklart i dagsläget vad som menas med ekonomiska skäl, men adoptionen får inte göras om det har utlovats en ersättning till följd av adoptionen från någon av er. En möjlighet om det bara rör sig om fördelningen av arv är att skriva ett testamente där pengarna fördelas jämt mellan dotter och son.

Till sist ska möjliga kontaktuppgifter till den biologiska föräldern ingå i ansökan eftersom tingsrätten måste kontakta honom angående situationen. Det är dock enbart den myndiges samtycke som är relevant, men den biologiska föräldern ska fortfarande bli upplyst om situationen.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan, så ska jag försöka förtydliga eller utveckla mitt svar.

Mvh,

Samuel LindbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000