Adoption av minderårig

2019-02-16 i Adoption
FRÅGA
Kan min icke-biologiska pappa adoptera mig?Jag är 15 och har blivit uppfostrad av min icke-biologiska under 14 år. Min biologiska pappa lämnade mig när jag var under ett år och sedan flyttade han till Norge. Själv kan jag inte lämna landet för att min pappa kan inte få rätt till mig som vårdnadshavare och förnya mitt pass. Min biologiska pappa kommer inte komma till Sverige och jag vet inte vad jag ska göra, jag vill väldigt gärna få hjälp med denna situation. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter din icke-biologiska pappa har att adoptera dig. Reglerna om detta finner man i föräldrabalken (FB).

Vad säger lagen?

Enligt 4 kap. 1 § FB ska barnets bästa ges största vikt vid alla frågor som rör adoption. Att barnets bästa ska ges största vikt betyder att inga andra intressen, som t.ex. en förälders intressen, får gå före barnets bästa vid bedömningen. Ett barn får adopteras endast om det är lämpligt, se 4 kap. 2 § FB. Vid denna bedömning ska det vägas in huruvida barnet är behov av adoption och sökandes lämplighet att adoptera. En adoption förutsätter som regel en påtaglig brist när det gäller förälderns vilja eller förmåga att ta ansvar för sitt barn. Den personliga relationen mellan barnet och föräldern ska normalt inte vara sådan att en fortsatt kontakt kommer ha karaktären av ett föräldraskap. Med stöd av 4 kap. 6 § 2 st. FB får en make eller sambo med sin makas eller sambos samtycke adoptera dennes barn.

Vad gäller i ditt fall?

Under förutsättning att din icke-biologiska pappa är make (dvs. gift) eller sambo med din mor, kan han få adoptera dig med din mors samtycke. Jag tolkar din situation som att det föreligger brister när det gäller din biologiska fars vilja och förmåga att ta ansvar för dig. Detta eftersom han inte varit närvarande eller delaktig i din uppväxt. En ansökan om adoption ska göras till tingsrätten som då får i uppgift att utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (442)
2019-05-20 Får jag adoptera mitt brorsbarn?
2019-05-12 Förutsättningar för adoption av litet barn
2019-05-08 Kan jag adoptera mitt vuxna styvbarn?
2019-04-30 Kan man adoptera en persons barn tillsammans med den personen om man inte längre är gifta?

Alla besvarade frågor (69135)