Adoption av makes barn

2021-08-31 i Adoption
FRÅGA
4 kap. 2 § föräldrabalkenJag tar ensam hand om min mans barn som han har ensam vårdnad av sedan han åkt tillbaka till sitt hemland för snart 1,5 år sedan. Han ska komma tillbaka men det drar ut på tiden. Det ena barnet har permanent uppehållstillstånd det andra är papperslösa men med pågående uppehållstillståndsansökan, båda baserade på pappans uppehållstillstånd. Biologisk mamma är i sitt hemland igen. Vi har pratat om adoption mest jag då jag är orolig för det papperslösa barnets hälsa. De äldre barnet har varit här mer än halva sitt liv och bott med mig hela tiden, det yngre barnet är fött här och bott i mitt hem hela tiden och som sagt det senaste 1,5 året har jag tagit hand om båda ensam. Kan jag dra igång adoptionsprocessen själv? Givetvis med gemensam vårdnad med min man.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En make får med sin makes samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § 2 st. föräldrabalken). Förutom detta får adoptionen endast genomföras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § föräldrabalken). En adoption förutsätter som regel en påtaglig brist när det gäller föräldrarnas vilja eller förmåga att ta ansvar för sitt barn. Det förhållandet att ett barn har en nära relation till en styvförälder är i sig inte tillräckligt skäl för adoption. En allmän önskan att ge barnet möjlighet att vistas i Sverige för att barnet ska få bättre levnadsvillkor är inte heller tillräcklig. Förutom detta ska förhållandet mellan barnet och den adoptionssökanden motsvara en typisk relation som brukar finnas mellan en förälder och barn.

Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § föräldrabalken). Detta betyder att en adoption kan ske utan samtycke från den föräldern som inte är vårdnadshavare. Hänsyn i adoptionsfrågan ska ändå ges till den förälderns som inte är vårdnadshavare, främst med tanke på att rätten till umgänget med den föräldern som inte har vårdnaden upphör eftersom barnet efter adoptionen anses vara adoptantens barn. Ett i princip icke existerande umgänge med den föräldern som inte har vårdnaden talar för att en adoption bör vara möjlig (jfr med NJA 1987 s. 628).

Även barnets åsikt ska tillmätas betydelse i adoptionsfrågan, ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till barnets vilja (4 kap. 3 § föräldrabalken). Har barnet fyllt 12 år måste barnet samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken).

Det skulle således eventuellt kunna vara möjligt för dig att adoptera barnen om din make samtycker till adoptionsprocessen. Det kommer dock göras en individuell bedömning i ditt specifika fall där utfallet kan variera, ett samtycke från vårdnadshavaren är inte ensamt avgörande i frågan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (96488)