FrågaFAMILJERÄTTAdoption23/04/2017

Adoption av makes barn

Min fru blev gravid av en våldtäkt av en arbetskollega. Mannen var sjukligt fixerad vid min fru och hon polisanmälde både våldtäkten och misshandel, samt ansökte om kontaktförbud. Jag och min fru träffades innan barnet var fött och gifte oss ett år senare.

Så snart barnet föddes krävde mannen umgänge, gemensam vårdnad etc. Soc konstaterade tidigt att det inte handlade om barnet utan en önskan om kontroll över min fru. Mannen har aldrig varit intresserad av något umgänge utan fokus har legat på att processa (han har rättshjälp). Mannen har aldrig betalat underhåll då han varit sjukskriven i över 15 år. Tingsrätten har bedömt honom som labil och han har sedan flera år tillbaks inte haft rätt till umgänge då han även misshandlade barnet (skolan anmälde misshandeln till soc).

Idag vill jag, min fru och framförallt barnet/ungdomen att jag ska adoptera denne. Detta för att barnet vuxit upp med mig som förälder och ej relaterat till den biologiska pappan som en förälder eller signifikant vuxen. Eftersom mannen fortfarande är fixerad vid min fru kommer han inte avsäga sig faderskapet frivilligt. Barnet, som idag är tonåring, har hela sitt liv uttryckt att hen vill att jag adopterar hen. Vilka möjligheter finns det?

Lawline svarar

Hej!
Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att kunna adoptera din frus barn krävs, om barnet är över 12 år, att denne samtycker till adoptionen, föräldrabalken 4:5. Detta verkar inte vara något problem eftersom barnet uttryckligen vill att du ska adoptera hen.

Utöver detta krävs att både din fru och barnets biologiska far samtycker till adoptionen, föräldrabalken 4:3 och 4:5a. Det framgår att din fru är positivt inställd till adoptionen, däremot tror du inte att barnets biologiska far kommer samtycka till adoptionen. Det framgår inte riktigt av din fråga om barnets biologiska far har vårdnad av barnet utan att ha rätt till umgänget, men är så fallet så krävs som huvudregel hans samtycke till adoptionen. Har han inte vårdnad om barnet bör rätten inhämta faderns synpunkter, men kan även utan hans samtycke godkänna adoptionen med hänsyn till barnets bästa. En annan möjlighet är om barnets biologiska far lider av en allvarlig psykisk störning, vilket då kan innebära att samtycke till adoptionen inte krävs.

Svaret på din fråga beror alltså lite på om barnets pappa har vårdnaden om barnet eller inte, eller om han lider av en allvarligt psykisk störning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000