Adoption av makes barn

2017-02-23 i Adoption
FRÅGA
Enklaste vägen att adoptera min mans son som inte har träffat som biologiska Mamma på 1år. Dom har gemensam vårdnad men skola mm får aldrig tag på henne.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption hittar du i föräldrabalken (FB) som du kan titta närmre på här.

Adoption av makes barn

Huvudregeln vad gäller den här typen av adoption är att en person får adoptera sin makes barn med förutsättning att maken godkänner adoptionen (FB 4:3). Om barnet är tolv år eller äldre måste dessutom barnet själv – i de flesta fall – godkänna adoptionen (FB 4:5).

Så länge barnet är under 18 år ska barnets föräldrar samtycka till adoptionen. Det gäller båda föräldrarna med undantag för föräldrar som lider av en allvarlig psykisk sjukdom, inte har del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort (4:5a). Även om en förälder är undantagen och inte måste lämna sitt samtycke, ska de som regel höras i processen när domstolen besluta om adoptionen är lämplig (4:10). En adoption som sker utan att en berörd förälder i alla fall får yttra sig i frågan kan bli undanröjt om det inte fanns faktiska hinder som gjorde att föräldern inte kunde höras.

Ansökan om adoption

Ansökan om adoption görs hos tingsrätten. I ansökan ska man ange grunden för adoptionen, barnets personuppgifter och den tilltänkta adoptivförälderns uppgifter. Man ska också bifoga samtycke från barnets vårdnadshavare och barnets – om barnet är 12 år eller äldre – egna samtycke.

Möjligheten i ditt fall

Du kan ansöka om adoption hos tingsrätten, men för att den ska beviljas måste din man samt barnets mamma godkänna adoptionen. Detta på grund av att hon är vårdnadshavare. Det här förhållandet skulle ändras om din man först avtalade med mamman om enskild vårdnad eller om han väcker talan om en ändring av vårdnaden. Dock skulle mamman fortfarande få yttra sig i frågan om en adoption. Domstolen – som gör en utredning av adoptionens lämplighet – ska ta hänsyn till bland annat mammans yttrande när de fattar sitt beslut.

Din möjlighet att adoptera barnet beror alltså mycket på mammans eventuella samtycke och syn på frågan. Har barnets pappa svårt att kommunicera med mamman kan det vara bra med hjälp utifrån. I första hand kan man vända sig till Familjerätten i sin hemkommun. Där kan man få kostnadsfria samarbetssamtal. Om Familjerätten i kommunen inte kan hjälpa till kan man i andra hand söka hjälp hos en jurist.

Skulle ni vilja boka tid hos en jurist kan ni göra det hos oss på Lawline här.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (95792)