Adoption av makes barn

2014-02-28 i Adoption
FRÅGA
Det är så att min väninna har en son på 12 år, hon har ensamvårdnad över barnet eftersom pappa är psykisktsjuk samt suttit i fängelse pga misshandel av dom båda. Han är även inte intresserad av att träffa barnet i fråga. Nu är det så att min väninna har en ny man och dom alla 3 vill att sonen ska adopteras. Men den biologiska pappan säger nej till detta då han inte vill ha några "kandidater" att tävla emot.Måste man ha den biologiska pappans godkännande eller kan man adoptera ändå, eftersom mamman och sonen vill?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om adoption finns i 4 kapitlet föräldrabalken,se här

Då pojken har fyllt 12 år  krävs, till att börja med, att han själv samtycker till adoptionen, 4 kap 5 §. Vidare från ett barn  som inte fyllt 18 år inte adopteras utan föräldrarnas samtycke. Sådant samtycke behövs dock inte av en förälder som lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort, 4 kap 5 a §. Det är svårt att avgöra vad som menas med allvarlig psykisk störning men ledning kan ges i förarbetena till lagen om psykiatrisk tvångsvård som räknas upp exempelvis tillstånd av psykotisk karaktär, allvarliga depressioner med självmordstankar och svårartade personlighetsstörningar, se prop. 1990/91:58 s. 86. Även om faders samtycke inte skulle behövas, har han rätt att yttra sig, 4 kap 10 §.

När tingsrätten prövar om det är lämpligt att adoption äger rum får tillstånd ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen, 4 kap 6 §.

Sammanfattningsvis krävs alltså faderns samtycke för att din väninnas man ska få adoptera pojken. Om fadern är allvarligt psykiskt sjuk kan dock adoption ske utan hans samtycke.

Vänligen,

Linda Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (95785)