Adoption av makes adoptivbarn

2015-08-31 i Adoption
FRÅGA
Om min man adopterar ett barn från sitt hemland, kan jag också adoptera detta barn i efterhand?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler kring adoption finns i föräldrabalkens (FB) 4:e kapitel.

Enligt 4 kap 3 § FB får makar enbart adoptera gemensamt. Utifrån din fråga tolkar jag det som att du och din man är gifta, vilket alltså gör att ni måste adoptera tillsammans enligt svensk rätt. Således måste ni adoptera barnet tillsammans från början, om din man vill genomföra adoptionen. Andra än gifta makar, såsom sambor, får inte adoptera gemensamt.

Skulle det vara så att din make adopterat barnet innan ert äktenskap kan du i efterhand ansöka om så kallad styvbarnsadoption av din makes barn, 4 kap 3 § FB. Vid en sådan adoption krävs den befintliga förälderns (din mans) samtycke enligt 4 kap 5a § FB för att adoptionen ska kunna genomföras. Krav på samtycke från barnet självt finns inte när det gäller barn under 12 år, men dess vilja, ålder och mognad beaktas ändå vid bedömningen av om en adoption är lämplig.

Enligt 4 kap 6 § FB krävs domstols tillåtelse för att få adoptera, och ansökan görs hos tingsrätten i den stad/region man är folkbokförd i. Efter att ansökan har skickats in till rätten görs en lämplighetsprövning och om barnet är under 18 år inhämtas ett yttrande från socialnämnden. En adoptionsprocess är ofta omfattande och det krävs ofta att man som sökande går igenom en noggrann granskning innan yttrandet kan sammanställas. För att få adoptera krävs en särskild anledning, och en sådan kan exempelvis vara att man har uppfostrat eller vill uppfostra barnet som dess förälder.

En adoption medför att båda föräldrarna blir juridiskt likställda.

Jag hoppas att detta svar kan vara till hjälp, lycka till!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (548)
2020-10-27 ​Hur går ansökan om adoption av en vuxen person till?
2020-10-27 Måste min pappa berätta om han adopterar någon?
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn

Alla besvarade frågor (85462)