Adoption av hustrus barn

2016-04-08 i Adoption
FRÅGA
Jag är gift med en tjej från Polen sedan 2 år. Vi har barn tillsammans men hon har även en egen dotter på 5 år.Frugan har gemensam vårdnad med dottern biopappa. Men har på papper att hon får göra som hon vill här i Sverige för barnets bästa.Nu till frågan, hur skall jag göra nu om jag vill adoptera henne så att jag blir hennes vårdnadshavare här.Flickans pappa går inte att nå, dom har ingen kontakt alls men det finns möjligheter att han stretar emot.Jag anser henne som min egen dotter, men kan inte hämta ut medicin åt henne på apoteket då jag inte är vårdnadshavare.Hur skall jag göra???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör adoption regleras i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB). Det är Tingsrätten som beslutar om adoption, så det är dit du ska skicka din ansökan.

Av 4 kap. 3 § FB framgår att du måste ha din frus samtycke till att adoptera hennes dotter. Enligt 4 kap. 5 a § FB krävs som huvudregel även barnets pappas samtycke. Enligt andra stycket i samma bestämmelse behövs dock inte hans samtycke om han är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort.

Tingsrätten ska pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum (se 4 kap. 6 § FB). Tillstånd till adoption får ges endast om det är till fördel för din frus dotter samt om du har uppfostrat henne eller vill uppfostra henne eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan er finns särskild anledning till adoptionen. Tingsrätten kommer att ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av hennes ålder och mognad.

Tingsrätten kommer vidare enligt 4 kap. 10 § att inhämta upplysningar om barnet och dig. Yttrande kommer att inhämtas från socialnämnden. Socialnämnden ska söka klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Lycka till!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (557)
2020-11-29 Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?
2020-11-28 Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?
2020-11-21 Vad krävs för en vuxenadoption?

Alla besvarade frågor (86657)