Adoption av funktionshindrad

2016-11-30 i Adoption
FRÅGA
Hej.Jag tänkte berätta bakgrundhistorian först för att sedan ställa min fråga.En man och en kvinna har adopterat mannens brorsson som till en början inte bodde i Sverige och pojken är dessutom är funktionshindrad. Pojken är numera 28 år gammal och hans föräldrar som bor utomlands vill nu ha tillbaka vårdnaden om sin son. Enligt svensk rätt kan man inte häva en adoption utan endast få den att upphöra om adoptivbarnet adopteras av någon annan.Kan pojkens biologiska föräldrar adoptera pojken och på så sätt bli hans vårdnadshavare trots att de inte bor i Sverige. Pappan är här på besök och försöker alltså överta vårdnaden men han har inte någon annan rätt att vistas i Sverige än under besöket. Samtycke krävs av barnet när han är över 18 år men om barnet inte kan redogöra för sin inställning i saken, är det då de befintliga vårdnadshavarnas (adoptivföräldrarnas) samtycke som krävs?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När inte barnet kan samtycka till adoptionen är det vårdnadshavarna som ska göra det i dennes ställe, dvs. du och din man. Enligt 4 kap. 6 § föräldrabalken ska hänsyn tas till barnet bästa. Då ska rätten pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Av det här kan det vara svårt för de biologiska föräldrarna att adoptera sonen, när de inte haft stor del i dennes uppväxt eller bor i Sverige. Det är svårare för utländska med utländskt medborgarskap att adoptera någon från Sverige. Kraven är också väldigt höga i Sverige vilket också kan försvåra adoptionen.

Hoppas det gav dig svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93111)