FrågaFAMILJERÄTTAdoption31/07/2016

Adoption av frus barn

Kommer att gifta mig i Sverige med en kvinna från Filippinerna. Hon har två tonårsdöttrar som inte haft någon som helst kontakt med den biologiske fadern sedan min blivande fru och han separerade för 6 år sedan han misshandlat henne. Skilsmässoprocess är inledd. Den biologiske fadern har inte heller bidragit till döttrarnas uppehälle under dessa 6 år. Såväl min blivande fru och döttrarna (16 resp. 17 år) önskar att jag adopterar barnen. Vilka är mina möjligheter?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor som rör adoption regleras i 4 kapitlet i Föräldrabalken (FB). Du ska vända dig till Tingsrätten med din ansökan, då det är den som beslutar om adoption. Av 4 kap. 3 § FB framgår att du måste ha din frus samtycke till att adoptera hennes döttrar. Enligt 4 kap. 5 a § FB krävs som huvudregel även barnens pappas samtycke. Enligt andra stycket i samma bestämmelse behövs dock inte hans samtycke om han är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort.

Tingsrätten ska pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum (se 4 kap. 6 § FB). Tillstånd till adoption får ges endast om det är till fördel för barnen samt om du har uppfostrat dem eller vill uppfostra dem eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan er finns särskild anledning till adoptionen. Tingsrätten kommer att ta hänsyn till barnens vilja med beaktande av deras ålder och mognad.

Tingsrätten kommer vidare enligt 4 kap. 10 § att inhämta upplysningar om barnen och dig. Yttrande kommer att inhämtas från socialnämnden. Socialnämnden ska söka klarlägga barnens inställning och redovisa den för rätten.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Lycka till!

Vänligen,
Josefine AndreassonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”