Adoption av flickväns barn

2015-08-27 i Adoption
FRÅGA
Hej, jag har en flickvän sedan 10 år, hennes barn sedan tidigare har ingen pappa - han är avliden, kan jag adoptera dem och i så fall - hur går jag tillväga? tack på förhand/ MH
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige krävs domstols tillåtelse för adoption enligt 4 kap 6 § föräldrabalken (1949:341), FB. Domstolen som prövar frågan är tingsrätten i den ort där ni är folkbokförda. Desvärre är det inte tillåtet för sambor att adoptera gemensamt utan det krävs att ni måste gifta er. Om ni gifter er kan ni göra en s.k. styvbarnsadoption.

Vid en sådan adoption är både de biologiska förälderns och det presumtiva adoptivbarnets inställning till adoptionen av betydelse. Gällande föräldrarna anger 4 kap. 5 a § 1 st. FB att barn under 18 år inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke. I ditt fall bortfaller givetvis den avlidne biologiske faderns samtycke.

Barnet har mer inflytande över adoptionen desto äldre det blir, se 4 kap. 5 § FB. En adoption får enligt huvudregeln inte ske om barnet fyllt 12 år och motsätter sig adoptionen. Barnets vilja, med beaktande av ålder och mognad, är alltid något som man tar hänsyn till.

I ett adoptionsärende sker en lämplighetsprövning av rätten, se 4 kap. 6 § 1 st. FB. Är det presumtiva adoptivbarnet är under 18 år, ska rätten inhämta ett yttrande från socialnämnden i den kommun där din make är folkbokförd och från socialnämnden i den kommun där du är folkbokförd, 4 kap. 10 § 1 st. FB.

TIllstånd till adoption ges om adoptionen är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen, 4 kap. 6 § 1 st. FB. Det är alltså inte tillräckligt att adoptionen är till barnets fördel; det ska även föreligga en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till relationen mellan sökanden och barnet. Det kan t.ex. vara att du önska uppfostra din flickväns barn.

Sammanfattningsvis tror jag att en begäran om adoption kommer att gå igenom i ditt fall endast om ni gifter er.

Lycka till!

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (530)
2020-07-03 Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?
2020-06-30 Vad händer vid adoption av vuxen?
2020-06-29 Samtycke vid adoption av vuxna barn
2020-06-29 Om att adoptera tillbaka ett biologiskt barn i arvssyfte

Alla besvarade frågor (81689)