FrågaFAMILJERÄTTAdoption16/11/2017

Adoption av ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd

Vi är familjehem åt en ensamkommande pojke (14) med permanent uppehållstillstånd. Vi har känt varandra i två år och bott ihop på heltid i 1.5 år. Föräldrarna är försvunna under flykten. Pojken och vi vill genomföra en adoption. Går det innan han fyllt 18?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB).

Den som har fyllt 25 år får adoptera (4 kap. 1 § FB). Lagen anger inte någon övre åldersgräns för att adoptera men av Socialstyrelsens allmänna råd går det dock att utläsa att om sökande är över 42 år krävs särskilda omständigheter för att ansökan ska gå igenom. Sådana omständigheter är bland annat att sökanden har en relation till barnet som ansökan avser. (SOFS 2008:8)

När ett barn är över 12 år får han eller hon inte adopteras om han eller hon inte lämnar eget samtycke till en adoption (4 kap. 5 § FB). Ett barn som är under 18 år kan som huvudregel inte adopteras utan föräldrarnas samtycke (4 kap. 5a § FB). Dock behöver samtycke inte lämnas av föräldrarna om någon av de lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. Om detta är fallet för båda föräldrarna ska samtycke istället inhämtas från en särskilt förordnad vårdnadshavare (4 kap. 5 a § andra stycket FB).

Innan en adoption går igenom ska rätten även göra en lämplighetsbedömning. Tillstånd får enbart ges om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen (4 kap. 6 § FB).

Sammanfattningsvis bör det gå bra att adoptera pojken så länge ni uppfyller samtliga redogjorda krav.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”