FrågaFAMILJERÄTTAdoption03/12/2017

Adoption av ensamkommande barn

Sedan ca 2 år har en ensamkommande asylsökande kille varit en del av min familj och min ekonomi. Han firar högtider och semester med oss. Han har bara tillfälligt fått bo hos mig eftersom jag är hans god man, men han har eget rum och sover hos mig 2 dagar i veckan.

Han vet inte vart hans föräldrar är idag eller om de lever.

Under 2 år har jag fostrat och integrerat honom, han går nu i svenskt gymnasium.

Hur är möjligheten att adoptera honom nu när han just fyllt 17år? Hur är möjligheten när han fyllt 18år?

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption hittar du i 4 kap Föräldrabalken (FB).

Om du är över 25 år så har du rätt att adoptera enligt 4:1 FB. Det är också viktigt att ta hänsyn till att om du är gift måste adoptionen ske gemensamt, 4:3 FB.

Om barnet fyllt 12 år, vilket han gjort enligt din beskrivning, så måste samtycke finnas från honom för att du/ni ska kunna adoptera honom, 4:5 FB. Samtycke måste även finnas från barnets föräldrar som huvudprincip eftersom han inte har fyllt 18 år ännu, därefter måste inte samtycke finnas från föräldrarna, 4:5a 1 st. FB. Eftersom han och förmodligen inte någon annan inom socialtjänsten eller rättsväsendet i Sverige vet var föräldrarna är så befinner de sig på okänd ort och samtycke från föräldrarna behövs inte, 4:5a 2 st. FB.

Tingsrätten har i uppgift att pröva om adoptionen är lämplig enligt 4:6 1 st FB. I denna lämplighetsbedömning så tas hänsyn till sökandens hälsa och ålder, om du är över 42 år kan det bli klurigt för dig att få adoptionen till stånd enligt Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (SOSFS 2014:8) och praxis. Dessutom är det ett krav att du som sökande ska ha uppfostrat barnet eller ha en vilja att uppfostra det, med tanke på den förhållandevis lilla tiden ni spenderat tillsammans och barnets ålder kan detta bli klurigt. Det vore till din fördel i frågan om du kan konkret visa att ni har ett personligt förhållande som kan utgöra goda skäl till att en adoption ska beviljas.

Behöver du mer hjälp i frågan är du välkommen att kontakta Lawlines jurister här.

Stort lycka till!

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000