Adoption av en myndig person

2014-12-28 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag undrar om man kan adoptera en vän som är på 25år och jag är 38år. Hon är som en dotter för mig. Och har en diagnos och utredning vilket jag fått ställa upp och hjälpa till då vi litar på varandra.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Regler om adoption finns i föräldrabalken (1949:381) kap. 4, se här. När du vill adoptera en myndig/vuxen person så ska du vända dig till den tingsrätt där du bor med ansökningen av adoptionen och posta ett ansökningsbrev dit. Tingsrätten kommer då att pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. I prövningen tittar tingsrätten bland annat på om adoptionen är till fördel för den som ska adopteras, om du har uppfostrat den som du vill adoptera eller om det annars på grund av ert personliga förhållande finns särskild anledning till adoptionen. Tingsrätten får inte godkänna en adoption om det finns någon typ av ersättning mellan den som ska adopteras och den som vill adoptera. En adoption får alltså inte göras av ekonomiska skäl.

I ett ansökningsbrev ska du skriva att det rör en adoption av en myndig person och både personnummer och namn på dig som vill adoptera och den som du vill adoptera ska finnas med i brevet. Båda två ska också skriva under brevet. 

Du måste också skriva varför du vill adoptera den här personen. Till exempel om du har uppfostrat henne, att ni har en förälder-/dotterrelation och liknande. Du måste också skriva att det inte har utgått eller lovats någon ersättning mellan dig och den som ska adopteras. Du ska också ange kontaktuppgifter till den/de biologiska föräldrarna eftersom tingsrätten kommer att kontakta dem angående adoptionen, även om de inte kan stoppa adoptionen eftersom den som ska adopteras är myndig. Personbevis från Skatteverket ska också bifogas.

Hoppas detta var till någon hjälp!

Med vänliga hälsningar 

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (531)
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?
2020-07-03 Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?
2020-06-30 Vad händer vid adoption av vuxen?
2020-06-29 Samtycke vid adoption av vuxna barn

Alla besvarade frågor (81781)