FrågaFAMILJERÄTTAdoption03/10/2017

Adoption av asylsökande

Kan vi adoptera en Kille på 18 år som är asylsökande men har fått avslag en gång vi väntar på svar från vår överklagan från Migrationsverket , XX har bott hos oss i två år

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Den som fyllt 25 år får adoptera barn (se 4 kap. 1 § Föräldrabalken).

Rätten ska göra en lämplighetsprövning innan en adoption går igenom. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har antingen uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen (se 4 kap. 6 § första stycket Föräldrabalken).

Den sistnämnda formuleringen "personligt förhållande mellan sökanden och barnet" har i rättspraxis tillämpats på situationer där man misstänker att det huvudsakliga syftet med adoptionen är att ge adoptivbarnet uppehållstillstånd i Sverige. Lagen medger alltså inte att man använder sig av adoptionsinstitutet som ett medel för att gå runt de migrationsrättsliga reglerna.

Det faktum att den asylsökande har bott hos er i två år (som omyndig) skulle kunna vara ett argument för att ni har uppfostrat honom. Två år är dock en ganska kort tid i sammanhanget och sannolikt hade rätten vid en helhetsbedömning ansett att en adoption inte är lämplig.

Ni är varmt välkomna att boka ett möte med vår Juristbyrå ifall ni vill ha hjälp att utreda de migrationsrättsliga möjligheterna till att upphäva utvisningsbeslutet.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000