Adoption av asylsökande

2017-10-03 i Adoption
FRÅGA
Kan vi adoptera en Kille på 18 år som är asylsökande men har fått avslag en gång vi väntar på svar från vår överklagan från Migrationsverket , XX har bott hos oss i två år
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Den som fyllt 25 år får adoptera barn (se 4 kap. 1 § Föräldrabalken).

Rätten ska göra en lämplighetsprövning innan en adoption går igenom. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har antingen uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen (se 4 kap. 6 § första stycket Föräldrabalken).

Den sistnämnda formuleringen "personligt förhållande mellan sökanden och barnet" har i rättspraxis tillämpats på situationer där man misstänker att det huvudsakliga syftet med adoptionen är att ge adoptivbarnet uppehållstillstånd i Sverige. Lagen medger alltså inte att man använder sig av adoptionsinstitutet som ett medel för att gå runt de migrationsrättsliga reglerna.

Det faktum att den asylsökande har bott hos er i två år (som omyndig) skulle kunna vara ett argument för att ni har uppfostrat honom. Två år är dock en ganska kort tid i sammanhanget och sannolikt hade rätten vid en helhetsbedömning ansett att en adoption inte är lämplig.

Ni är varmt välkomna att boka ett möte med vår Juristbyrå ifall ni vill ha hjälp att utreda de migrationsrättsliga möjligheterna till att upphäva utvisningsbeslutet.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (602)
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn
2021-07-30 Adoptera 18 åring
2021-07-29 Krävs det samtycke från de biologiska föräldrarna vid en vuxenadoption?
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?

Alla besvarade frågor (94603)