FrågaFAMILJERÄTTAdoption30/09/2022

Adoption vid ensam vårdnad

Hejsan jag är ensam vårdnad om min dotter. Min dotter har inte träffat sin riktiga pappa på 4 år och hennes styvpappa vill adoptera henne hur går vi till vägar .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga rör adoption är det framför allt fjärde kapitlet i föräldrabalken (FB) som blir relevant och alla paragrafer jag nämner återfinns där. Jag kommer nedan försöka förklara så genomgående som möjligt hur ni bör gå tillväga. 

Olika regler beroende på barnets ålder

Det framgår inte hur gammal din dotter är så jag kommer gå igenom de saker som skiljer beroende på hennes ålder. Skulle din dotter vara över 18 år gammal krävs det enligt 4 § särskild anledning till att adoptionen ska genomföras. Särskilt ska då beaktas om styvpappan i ditt fall har uppfostrat din dotter eller om adoptionen skulle stärka deras förälder-barn-relation. 

Är din dotter över 12 år gammal behöver hon själv samtycka till adoptionen (7 §). Det behöver inte ske om hon av någon anledning är förhindrad att samtycka, på grund av exempelvis en psykisk sjukdom, men annars behöver hon lämna sitt samtycke till adoptionen för att den ska kunna bli av. 

Hur en adoption går till

Till att börja med bör sägas att vid alla adoptioner ska barnets bästa vara i fokus (1 §). Rätten ska således göra en bedömning av samtliga omständigheter och om de inte anser att en adoption av din dotter vore för hennes bästa ska den alltså inte godkännas. 

Till att börja med så krävs det att du och mannen som vill adoptera din dotter är gifta eller sambor (6 § 2 st.). Ni behöver sedan skicka in en ansökan till tingsrätten i den ort ni bor där det framgår att din sambo/man vill adoptera din dotter (11-12 §§). Därefter kommer uppdraget att utföra en adoptionsutredning lämnas till socialnämnden i er kommun (14 §). Socialnämnden har då som uppgift att undersöka hur förutsättningarna för en adoption ser ut och lämnar därefter ett utlåtande och förslag på beslut till rätten, vilka är de som slutligen bestämmer huruvida adoptionen ska tillåtas (15 §). 

Rätten kommer högst sannolikt låta din dotters biologiska pappa yttra sig kring adoptionen (18 §). Som sagt ska barnets bästa vara i fokus, så även om hennes biologiska pappa motsätter sig adoptionen innebär det inte att den automatiskt kommer nekas utan rätten gör en samlad bedömning av omständigheterna i fallet. Hade du och hennes biologiska pappa haft gemensam vårdnad hade hans samtycke behövts för att en adoption skulle kunna genomföras (8 §), men då du skriver att du har ensam vårdnad om din dotter har han enbart rätt att lämna ett yttrande i frågan. 

Rättsverkningar vid en adoption

Det är viktigt att känna till att en adoption medför en del rättsverkningar, mer än att din dotters styvpappa ”officiellt” står som hennes pappa. Först kan sägas att om adoptionsbeslutet går igenom kommer din dotter, från och med den dagen, stå under din och styvpappans gemensamma vårdnad (22 §). Din dotter kommer inte heller ha någon arvsrätt till hennes biologiska pappa, utan kommer istället att klassas som styvpappas bröstarvinge och ha samma rätt till arv som andra eventuella bröstarvingar till honom (21 §). 

Jag hoppas att mitt svar var informativt och ni fick lite vägledning kring hur ni bör gå tillväga. 

Vänliga hälsningar, 

Selma SkoghällRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”