Adopterat barns arvsrätt efter biologisk förälder

2016-04-13 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag blev adopterad av min "styvpappa" för några år sedan.Nu har min biologiska pappa gått bort i cancer och undrar om jag har rätt till något arv från honom?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du kan läsa om regler vid adoption i föräldrabalkens (FB) 4 kap. Att du blivit adopterad av din styvfar medför att du i rättsliga frågor nu ses som din styvfars barn och därmed inte räknas som barn till din biologiska far (4 kap 8 § FB). Detta innebär att din arvsrätt till din biologiska far har försvunnit i och med adoptionen.

Det finns dock fortfarande en möjlighet att din biologiska far skrev ett testamente innan sin död där du blir tilldelad någon av hans ägodelar. I så fall har du rätt till den egendomen. Ett eventuellt testamente gäller mot dig oavsett att du inte längre ses som din biologiske fars barn i lagens mening.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (571)
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption

Alla besvarade frågor (88319)