Adoptera vuxen - vad krävs?

2019-07-14 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag är pensionär och undrar om jag kan adoptera en man som nu är 30 år som vuxit upp på barnhem i Filippinerna, han saknar anhöriga och betraktar mig som sedan många har hjälpt honom att överleva som sin enda släkt och vad som i så fall krävs?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Relevanta regler finns i föräldrabalkens fjärde kapitel.

Adoption av någon som är över 18 år får bara göras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den som ska adopteras och den som vill adoptera. Det ska dessutom i övrigt vara lämpligt (4 kap. 4 § FB). I den bedömningen tittar man bland annat på om den som vill adoptera har uppfostrat personen och om personerna har en barn-förälder relation. Personen som ska adopteras måste samtycka, eftersom han är över 12 år (4 kap. 7 § FB). Du ansöker om adoption i tingsrätten i den ort som mannen du vill adoptera bor i (4 kap. 12 § FB). Om han saknar svenskt medborgarskap/permanent uppehållstillstånd kommer domstolen att begära att Migrationsverket yttrar sig (4 kap. 17 § FB). En adoption innebär att den adopterade ses som förälderns barn och får då exempelvis rätt till underhåll om barnet är minderårigt och arvsrätt (4 kap. 21 § FB).

Eftersom er åldersskillnad motsvarar barn/förälder och han betraktar dig som sin enda släkt och saknar andra anhöriga, så finns det en stor chans att du får adoptera honom om mannen samtycker till det.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (492)
2020-01-27 Går det att upphäva en adoption?
2020-01-26 Vi har inseminerat hemma – hur ska jag göra för att kunna adoptera barnet?
2020-01-22 Din sambo kan adoptera ditt barn
2020-01-20 Kan jag adoptera min sambos barn?

Alla besvarade frågor (76593)