Adoptera vänners ofödda barn

2015-02-15 i Adoption
FRÅGA
Hej! Vi är ett gift par som tänker ta hjälp av vänner att föda ett barn till oss Då undrar vi hur vi går till väga för att det ska bli vårat barn Jurdiksett? Skav vi göra anhörigadoption då? Hur går en anhörigadoption till? varken jag eller min man kan göra så att vi kan få ett eget barn. Vart vänder man sig för att få ansöknings handlingar till anhörigadoption? Ska man skriva ett av tal sin i mellan alltså paret som ska hjälpa oss och att vi god känner dom att hjälpa oss? Samt att dom paren samtycker att dom lämna bort barnet till oss så att vi adoptera detta barnet, när barnet är fött? Kan man göra anhörigadoptions ansökan om barnet ligger i magen, innan det är fött? Eller måste det vara fött innan man ansöker om anhörigadoption?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Reglerna om adoption finns i föräldrabalkens fjärde kapitel som ni kan hitta här

En anhörigadoption eller närståendeadoption är inte aktuellt i detta fall, sådana görs om de tilltänkta adoptivföräldrarna redan har en relation med barnet (exempelvis om man redan är styvförälder till barnet och vill bli förälder även juridiskt sett). Även om det är era vänner som ni tänker er adoptera från blir det i så fall tal om en vanlig adoption.

Vad som är avgörande i ert fall är att den föräldrarna till barnet som ni vill adoptera måste samtycka till adoptionen (se föräldrabalken 4 kap 5a §). Samtycket från mamman kan inte lämnas förrän hon har återhämtat sig från barnets födelse. Det innebär att man inte i förväg kan avtala om en adoption eller ge ett samtycke innan födseln. Detta tankesätt går hand i hand med att surrogatmödraskap (att en kvinna genomgår graviditeten för ett annat par) inte är tillåtet i Sverige.

Om era vänner känner sig säkra på att de kan adoptera bort sitt barn till er kan ni dock förbereda er genom att vända er till socialtjänsten i den kommun där ni bor. De hjälper till med adoptionsfrågor och kan handleda er i detta ärende. I slutändan är det tingsrätten som beslutar om adoption utifrån vad som är bäst för barnet men för er del bör ni vända er till socialtjänsten först.

Sammanfattningsvis kan man inte avtala om en planerad adoption. För vidare rådgivning i frågan bör ni och era vänner gemensamt vända er till socialtjänsten i er kommun.

Hoppas ni fick svar på era frågor!

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (534)
2020-07-27 Kan jag adoptera min makes barn?
2020-07-19 Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?
2020-07-14 Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

Alla besvarade frågor (82628)