FrågaFAMILJERÄTTAdoption31/01/2018

Adoptera styvbarn

Min son på 15 år vill inte ha kontakt med sin riktiga pappa och har bott hos mig o min nya man i 1 år. De pratar inte med varandras sonen vill inte att pappan är delaktig i något som berör honom pga ett enormt svek.

Min son ser min man som sin pappa då de gör saker tillsammans o har underbart bra kontakt. Då sonens pappa o jag har delad vårdnad o får underhåll så undrar min son om min man kan adoptera honom. Detta kommer då pappan aldrig att gå med på då han har ett enormt kontrollbehov. Kan min son välja själv när han är myndig vem som ska stå som pappa på pappret o ska jag o min man förhöra oss någonstans om detta o hur går en sådan process till?

Hur gör man om sonen vill ta tag i detta redan nu som 15 åring?

För 1 år sedan var vi på familjerätten o de vet om läget o ber pappan att hålla låg profil o backa undan.

Mvh en oroad mamma

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Regler om adoption hittar du i föräldrabalken (FB).


Huvudregeln när det gäller adoption av makes barn är att en person får adoptera makes barn om maken samtycker, FB 4 kap 3 §. Om barnet är tolv år eller äldre får barnet inte adopteras utan att själv samtycka, till detta finns dock några undantag, FB 4 kap 5 §. Innan barnet har fyllt arton krävs även i de flesta fall föräldrarnas samtycke för adoption, FB 4 kap 5 a §. Samtycke från förälder krävs dock inte om föräldern är utan del i vårdnaden, befinner sig på okänd ort eller lider av en allvarlig psykisk störning, FB 4 kap 5 a §. Även om förälderns samtycke inte behövs ska föräldern ändå höras i fråga om adoptionen om det är möjligt, FB 4 kap 10 §. När barnet är under arton ska dessutom rätten inhämta ett yttrande från socialnämnden i den kommun där sökanden är folkbokförd samt den kommun där den som har vårdnaden om barnet är folkbokförd, FB 4 kap 10§.


Vid en ansökan om adoption ska ansökan skickas till tingsrätten, i ansökan ska exempelvis sökandens namn, personnummer, adress och telefonnummer anges samt anledning till adoptionen och varför den är till fördel för barnet. Vidare information om vad som ska framgå av ansökan och vad som händer när tingsrätten har fått ansökan kan man läsa om på sveriges domstolars hemsida, se här.


Om ni istället bestämmer er för att vänta med adoptionen tills barnet är arton krävs inte föräldrarnas samtycke och det kommer inte heller att inhämtas något yttrande från socialnämnden.


Oavsett om ni väljer att ansöka om adoption nu eller om ni väljer att vänta tills barnet är myndigt gäller att tillstånd till adoption får ges av rätten om adoptionen är till fördel för barnet samt den sökande har uppfostrat eller vill uppfostra barnet eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan barnet och den sökande finns särskild anledning till adoptionen, FB 4 kap 6 §.


Hoppas detta gav svar på din fråga!


Mvh

Lisa AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000