Adoptera partners barn

2020-05-29 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag och min man har ett gemensamt barn och ett till på väg. Det finns också ett barn som bara är mitt som han önskar att adoptera då han varit med från start. Jag har ensam vårdnad för barnet. Hur går han tillväga för att adoptera henne? Mvh M.S
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar kring gällande rätt avseende adoption när ett par är gifta.

Möjlighet till adoption

De grundläggande reglerna om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalk (1949:381) (hädanefter FB). Enligt 4 kap. 1 § FB ska barnets bästa ges störst vikt, vilket innebär att man utgår från vad som nyttjar barnet och inte vårdnadshavare eller dess partners vilja. Vidare måste man vara minst 18 år för att adoptera, se 4 kap. 5 § FB. Enligt 4 kap. 6 § andra stycket FB gäller att en make eller sambo får, med sin makes eller sambos samtycke, adoptera sin makes eller sambons barn.

Eftersom barnet är under 12 år behövs inte barnets samtycke enligt 4 kap. 7 § FB. Dock ska man ta hänsyn till barnets vilja i den mån det går med hänsyn till ålder och mognad.

Vårdnadshavares samtycke

Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § FB. Då du skriver att du har ensam vårdnad behövs inte den biologiska förälderns samtycke för adoption. Enligt 4 kap. 18 § FB har den biologiska föräldern rätt att yttra sig om adoptionen, om det inte är uppenbart obehövligt, om föräldern vistas på okänd ort eller om det föreligger synnerliga skäl. Huruvida någon av förutsättningarna för att din sons biologiska pappas yttrande inte ska behövas kan jag inte svara på eftersom för lite information har getts i frågan.

Var vänder man sig till när man vill adoptera?

För att adoptera ska man göra en ansökan om adoption vid allmän domstol, alltså den tingsrätt i den ort där ni har er hemvist enligt 4 kap. 12 § FB. Det är domstolen som tar beslut i ärendet och ansvarar för att ärendet blir tillräckligt utrett enligt 4 kap. 13 § FB. Utöver det som nämnts kan det vara bra att veta att tingsrätten som ni vänder er till kommer att inhämta ett yttrande från socialnämnden i den kommun där ni är bokförda enligt 4 kap. 14 § FB.

Sammanfattning

Det innebär att din man har möjlighet att adoptera ditt barn och uppfostra det som sitt eget enligt 4 kap. 6 § FB. För att din man ska kunna adoptera ditt barn så måste en ansökan skickas in till tingsrätten som därefter beslutar i ärendet.

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (570)
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption
2020-12-28 Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?

Alla besvarade frågor (88143)