Adoptera makes barn när make har ensam vårdnad

2017-03-02 i Adoption
FRÅGA
Hej! Kan jag adoptera min obiologiska dotter som är 3 år, om min man har ensamvårdnad?
SVAR

Regler om adoption finns i föräldrabalkens 4 kap.

Enligt lagen så får du med din makes samtycke adoptera hans barn. Ett barn som är under tolv år får adopteras utan samtycke från barnet. Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan föräldrarnas samtycke, är den ena föräldern utan vårdnad så behövs inte samtycke från denne. Även om samtycke inte krävs från den biologiska förälder som inte har vårdnaden om barnet bör föräldern höras i frågan.

Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Hoppas detta svar har gett dig klarhet i din fråga.

Vänligen,

David McKenzie
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (599)
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?
2021-07-05 Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?
2021-06-22 Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?

Alla besvarade frågor (94235)