FrågaFAMILJERÄTTAdoption02/03/2017

Adoptera makes barn när make har ensam vårdnad

Hej! Kan jag adoptera min obiologiska dotter som är 3 år, om min man har ensamvårdnad?

Lawline svarar

Regler om adoption finns i föräldrabalkens 4 kap.

Enligt lagen så får du med din makes samtycke adoptera hans barn. Ett barn som är under tolv år får adopteras utan samtycke från barnet. Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan föräldrarnas samtycke, är den ena föräldern utan vårdnad så behövs inte samtycke från denne. Även om samtycke inte krävs från den biologiska förälder som inte har vårdnaden om barnet bör föräldern höras i frågan.

Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Hoppas detta svar har gett dig klarhet i din fråga.

Vänligen,

David McKenzieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000