Adoptera makes barn när barnet fyllt 18?

2015-12-26 i Adoption
FRÅGA
Hej! Mitt namn är X och jag har en fråga rörande vuxenadoption. Min makes son har bott hos oss på heltid i snart 5 års tid. Han är nyss fyllda 15 år. Min make blev tilldelad boendet i tingsrätten då sonens biologiska mor ville ha ensamvårdnad då hon ansåg att min make inte var medgörlig rörande särskola. Sonen har en cp-skada och modern ansåg att han var utvecklingsstörd. Det motsatte sig min make i då vi inte har sett tecken på utvecklingsstörning. I samma veva uppdagades det att sonen hade blivit både psykiskt och fysiskt misshandlad främst av moderns sambo men även utan modern. Sonen berättade att han mådde dåligt hos modern. Tingsrätten bedömde att sonen skulle bo hos min make då sonens vilja var väldigt tydlig och klar angående det men föräldrarna har delad vårdnad. Socialtjänsten bedömde att sonen var vältalig och upplevde honom som både smart, viljestark och att han pratade sanning om misshandeln.Sonen har på grund av undermålig skolgång tagit igen hela lågstadiet och ändå fixat godkänd skolgång hela mellanstadiet och ligger till och med nu över medel i sjuan. Han har inte haft fysisk kontakt eller pratat med sin mor på snart 5 år då han inte ha kontakt då han känner sig besviken och hon skickar sms 2 ggr per år till hans pappa. Sonen och jag har väldigt nära relation. Min undran är om jag kan adoptera honom när han är 18 år för det är hans högsta önskan då han säger mamma till mig? Och får då pappan fortsättningsvis vara vårdnadshavare tillsammans med mig då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Ja, såvitt jag kan bedöma så kommer du att kunna adoptera din makes son när han fyllt 18, under förutsättning att din make och hans son samtycker till det. Varken du eller pappan kommer dock vara vårdnadshavare till honom då, eftersom vårdnaden om barn upphör när barnet fyller 18, oavsett om barnet har adopterats eller inte.

Utredning

Adoption

Frågor kring adoption regleras i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB).

För att få adoptera sin makes barn så måste man vara minst 18 år gammal, se FB 4:1, vilket jag utgår från att du är.

För att du ska kunna adoptera din makes son när han fyllt 18 kommer det att krävas samtycke från både din make och din makes son själv, se FB 4:3 tredje meningen och FB 4:5.

Eftersom ni verkar vilja vänta med adoptionen tills dess att din makes son har fyllt 18 år så kommer det inte krävas att hans biologiska mor samtycker till adoptionen. Samtycke från föräldrarna krävs nämligen inte när adoptivbarnet har fyllt 18 år, se FB 4:5a st. 1. Din makes sons biologiska mor kommer ändå att ha rätt att yttra sig i adoptionsärendet, se FB 4:10 st. 3, men det innebär alltså inte att hon kommer kunna lägga in veto mot adoptionen.

Tingsrätten bestämmer om det är lämpligt att adoptionen sker, se FB 4:6. Bedömningen görs utifrån bland annat om adoptionen är lämpligt med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och din makes son och hänsyn tas till din makes sons vilja. Utifrån det du berättar finns det alltså såvitt jag kan bedöma inget hinder för adoption. Det är dock viktigt att veta att adoptionen som huvudregel inte får godkännas om det från någon sida har getts eller utlovats någon ersättning, se FB 4:6 st. 2.

Vårdnad och övrigt

Vårdnaden om barn består endast fram till dess att barnet fyller 18, se FB 6:2 st. 1 andra meningen. Det innebär att oavsett om du adopterar din makes son när han fyllt 18 eller inte, så kommer varken hans pappa eller du att vara vårdnadshavare till honom då.

Din make kommer dock fortsättningsvis ses som sin sons pappa kring andra frågor efter adoptionen, exempelvis kring arv. Din makes son kommer nämligen efter adoptionen att ses som ditt och din makes gemensamma barn, se FB 4:8 st. 1.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (557)
2020-11-29 Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?
2020-11-28 Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?
2020-11-21 Vad krävs för en vuxenadoption?

Alla besvarade frågor (86656)