FrågaFAMILJERÄTTAdoption26/12/2017

Adoptera makens myndiga barn

Hej min man och jag har varit gifta i 5 år och min minsta på 19 år vill att min man ska adoptera honom. Detta har min son frågat om dom senaste 4 åren. Min sons pappa lever men har bara haft kontakt med sonen 4 gånger på 13 år och när jag ställde frågan om vad hans ställning var till det så sa han att det var ok. ( han tom tjatade om vart papperna var som han skulle skriva på) min man har inga egna barn och ser mina barn som sitt eget kött och blod och vill att hans ska bli min sons pappa på alla sätt som finns. Hur mycket krävs det att en adoption ska kunna gå. Och kan det vara svårare bara för att vi bara varit gifta i 5 år

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagregler om adoption finns i fjärde kapitlet föräldrabalken (nedan förkortat FB).

För att genomföra en adoption av makes barn krävs att en rad formella förutsättningar är uppfyllda:

4 kap 1 § FB – Den som vill adoptera måste som huvudregel ha fyllt 25 år. Jag utgår i mitt svar från att din man är över 25 år gammal, varför jag inte diskuterar möjligheterna att adoptera om man är yngre än så.

4 kap 3 § FB – Den som är make till någon som har barn får endast med samtycke från den andra maken adoptera barnet. I och med att samtycke finns från din sida är detta krav inget problem.

4 kap 5 § FB – Om barnet som ska adopteras är tolv år eller äldre krävs samtycke från barnet. I och med att samtycke finns från din son är detta krav inget problem.

4 kap 5 a § FB – Om barnet inte fyllt 18 år krävs som huvudregel samtycke från vårdnadshavande föräldrar (vårdnadshavande förälder har alltså vetorätt tills barnet fyllt 18 år). I och med att din son är 19 år gammal ställer inte heller detta krav till med några problem. Dessutom framgår av din fråga att samtycke finns från pappan, vilket innebär att det oberoende av din sons ålder inte hade varit några problem.

4 kap 6 § FB – För att få adoptionen godkänd krävs att rätten godkänner den. Härvid sker en kontroll dels av de formella villkoren (ovan), dels av lämpligheten att adoptionen genomförs. I lämplighetbedömningen tas bland annat hänsyn till relationen mellan barnet och den som vill adoptera. Vidare får adoptionen inte godkännas om det finns ekonomiska ersättningar inblandade i bilden. Inte heller här ser jag att det skulle uppstå några problem i ert fall.

Längden på ditt och din mans äktenskap har ingen avgörande betydelse för möjligheten att adoptera, utan skulle möjligen vara en faktor som kan vägas in i lämplighetsbedömningen i ett fall där omständigheterna är mer oklara. I ert fall är min bedömning alltså att ni uppfyller alla krav enligt ovan och att det därför inte borde vara några problem att få igenom en adoption.

Hur ni går till väga rent praktiskt

För att genomföra en adoption behöver din man vända sig med en ansökan till den tingsrätt där han har sin hemvist (4 kap 9 § FB). Ansökningsavgiften är 900 kr.

Din make ska formulera ansökan som ett vanligt brev och skriva att det gäller adoption av myndig person. Ange namn, personnummer, telefonnummer och adress (samt eventuellt e-postadress) på din son, sig själv (din make) och dig. Samtliga ska dessutom underteckna ansökan och personbevis ska bifogas. Personbevis beställs från Skatteverket och det finns särskilda personbevis för den som ska adoptera och för adoptivbarnet. Personbevisen bör inte vara äldre än tre månader. Vidare ska anledningen till adoptionen framgå (d.v.s. varför adoptionen är lämplig och till fördel för din son; skriv till exempel om alla inblandades samstämmiga vilja samt om relationen mellan blivande adoptivförälder och din son och deltagande i uppfostran). Det ska också finnas uppgifter om att ingen ekonomisk ersättning utlovats från någon av parterna.

Hoppas du fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare information om hur ni går till väga kan ni ta kontakt med aktuell tingsrätt så hjälper de er. Information finns också på tingsrätternas hemsidor.

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000