Adoptera makens barn utan samtycke från biologisk förälder?

2018-01-12 i Adoption
FRÅGA
Får min man adoptera min dotter på 8 år utan hennes biologiska pappas samtycke?Hennes biologiska pappa träffade inte henne på 7 år och har nu träffat henne en gång senaste året. Han verkar inte angelägen till att ha en relation till dottern men vill inte bli av med "rätten" till henne? För mig är hennes säkerhet ,om någonting skulle hända mig någonting, viktigast så att hon skulle "tillfälla" min man har vi någon chans till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att din make ska kunna adoptera din dotter krävs att en rad formella förutsättningar är uppfyllda. Din make måste (med vissa undantag) ha fyllt 25 år, du måste samtycka till adoptionen och om din dotter hade varit tolv år eller äldre hade samtycke krävts även från henne (4 kap 1, 3 & 5 § föräldrabalken). I och med att din dotter inte fyllt 18 år finns också ett som huvudregel ett krav på samtycke från hennes föräldrar (alltså även hennes biologiska pappa). Kravet på samtycke gäller dock inte för förälder som saknar del i vårdnaden om barnet. I frågan framkommer inte klart huruvida pappan till din dotter är vårdnadshavare eller om du har ensam vårdnad om din dotter. För det fall att ni har delad vårdnad krävs att din dotters biologiska far samtycker till adoptionen; om du har ensam vårdnad krävs inget sådant samtycke. (4 kap 5 a § föräldrabalken) För det fall att samtycke från pappan inte krävs gäller dock att han, om möjligt, ändå ska höras av domstolen innan beslut tas (4 kap 10 § tredje stycket föräldrabalken).

Slutligen krävs att rätten godkänner adoptionen. Härvid sker en kontroll dels av att de formella villkoren (ovan) är uppfyllda, dels av lämpligheten att adoptionen genomförs. I lämplighetsbedömningen tas bland annat hänsyn till relationen mellan barnet och den som vill adoptera. Vidare får adoptionen inte godkännas om det finns ekonomiska ersättningar inblandade i bilden. (4 kap 6 § föräldrabalken)

Sammanfattningsvis är alltså frågan om hur chanserna ser ut för din man att kunna adoptera din dotter först och främst beroende av huruvida du och din dotters pappa har gemensam vårdnad om er dotter eller om du har ensam vårdnad. Om ni har gemensam vårdnad är samtycke från pappan en förutsättning för att din make ska få adoptera. Om du istället har ensam vårdnad krävs inget samtycke från pappan, som dock ändå ska höras inför beslutet. För att rätten ska godkänna adoptionen krävs också att den anses lämplig – här är din dotters relation till make och hans del i hennes uppfostran avgörande.

Slutligen kan uppmärksammas att adoption självklart kan vara en trygghet för din dotter i flera avseenden om hon har en bra relation till din make. Skulle adoption inte ha genomförts och du som ensam vårdnadshavare av någon anledning skulle bli varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden kommer dock inte vårdnaden automatiskt att flyttas till din dotters pappa. Även utan genomförd adoption skulle din make, om han anses lämpligare än din dotters pappa, kunna få vårdnaden om din dotter i egenskap av särskilt förordnad vårdnadshavare. (6 kap 8 a & 9 § föräldrabalken)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (612)
2022-01-14 Kan min sambo adoptera mitt barn, och vad blir konsekvenserna?
2021-12-31 Adoption av vuxen. Avstående och avsägelse av arv.
2021-12-31 Vuxenadoption
2021-12-23 Får man adoptera sin makes barn?

Alla besvarade frågor (98676)