FrågaFAMILJERÄTTAdoption31/03/2018

Adoptera en 18-åring som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd

Hej!

Ifall jag vill adoptera en 18-årig afghansk pojke som inte har uppehållstillstånd och som fått avslag på sin första överklagan. Är det möjligt?

/Margareta

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Villkoren för att adoption ska beviljas regleras i 4 kap. 6 § föräldrabalken. Den möjlighet som blir aktuell i ditt fall är att adoption kan beviljas för att det med hänsyn till ditt och pojkens personliga band föreligger "särskild anledning" till adoption. "Särskild anledning" rörande adoptioner av vuxna har Högsta Domstolen bedömt finnas endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn (NJA 1989 s. 67).

Ni ska alltså ha ett personligt band som i stort är detsamma som det som föreligger mellan ett barn och en biologisk förälder. I det fall den som ska adopteras är en asylsökande krävs det dessutom att adoptionen inte sker huvudsakligen för att underlätta dennes möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagstiftarens vilja att motverka ett missbruk av adoptionsmöjligheten gör därför att det ställs ännu högre krav för att adoption ska beviljas när den som ska adopteras är en asylsökande eller annan som vill få uppehållstillstånd i Sverige. Tingsrätten ska dessutom vid prövning av adoptionsansökan inhämta yttrande från Migrationsverket, vilket framgår av 2 § 3 st. lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption.

Med tanke på den information som du lämnat i din fråga kan jag alltså inte svara säkert. Om skälet till adoption är att pojkens chanser att få uppehållstillstånd i Sverige ska öka är det dock i princip kört. Vidare ställs alltså mycket höga krav på det personliga band som ska föreligga mellan dig och pojken.

Med vänliga hälsningar,

Gustav DaunRådgivare
Hittade du inte det du sökte?