Adoptera bort ofött barn

2016-07-05 i Adoption
FRÅGA
HejFinns det några juridiska hinder om man skulle vilja adoptera bort sitt ännu ofödda barn till sin syster och hennes partner? De är samkönade och vill gärna ha barn.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB) som du finner här.

Den som inte har fyllt 18 år får inte adopteras utan föräldrarnas samtycke. Moderns samtycke får inte inhämtas innan hon har återhämtat sig tillräckligt efter förlossningen (4 kap. 5 a § FB). Tiden från förlossningen till dess moderns samtycke kan inhämtas bör normalt inte understiga sex veckor.

Det är alltså inte tillåtet att adoptera bort sitt ofödda barn, vilket även går hand i hand med att surrogatmödraskap är otillåtet i Sverige.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (545)
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption

Alla besvarade frågor (84526)