Adoptera bort barn - ensam vårdnad

2019-01-21 i Adoption
FRÅGA
Om man har ensam vårdnad kan man då adoptera bort sitt barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB).

Barnets samtycke till adoptionen

Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt. (4 kap. 1§ FB) Den som fyllt 12 år får endast adopteras om hen samtycker till adoptionen. Innan samtycke lämnas ska hen också få information om innebörden av en adoption och vad det innebär att samtycka. (4 kap. 7§ FB)

Förälders samtycke till adoptionen

Ett barn får inte adopteras utan samtycke från förälder som är vårdnadshavare. (4 kap. 8§ FB) Detta innebär också att samtycke från en förälder som inte är vårdnadshavare, inte behövs. (Se förarbete till lagändringen, prop. 2017/18:121)

Som huvudregel ska dock även förälder som inte är vårdnadshavare ges tillfälle att yttra sig inom en viss tid. (4 kap. 18§ FB)

Vad gäller i detta fallet?

Jag vet inte hur gammal barnet i fråga är, men med hänsyn till barnets ålder och mognad kan det vara avgörande vad barnet själv vill. Om barnet har fyllt 12 år får hen bara adopteras om hen själv samtycker till det. Vad gäller föräldrarnas samtycke så krävs det endast samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Men även om den förälder som inte är vårdnadshavare, inte har någon vetorätt så har denne fortfarande rätt att yttra sig.

Sammanfattningsvis

I varje enskilt fall görs en bedömning av vad som är barnets bästa. Vad som gäller i just den situationen som du frågar om är omöjligt att säga säkert utan att känna till detaljerade fakta. Men när man har ensam vårdnad om ett barn är det möjligt att adoptera bort barnet utan samtycke från den andra föräldern.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (444)
2019-05-30 Hur får jag en adoption från ett land utanför Haagkonventionen godkänd?
2019-05-25 Om en person adopterar sin styvdotter förblir mamman fortfarande förälder?
2019-05-20 Får jag adoptera mitt brorsbarn?
2019-05-12 Förutsättningar för adoption av litet barn

Alla besvarade frågor (69981)