Formkrav på överlåtelseavtal av bostadsrätt

2010-03-11 i Formkrav
FRÅGA
muntliga avtal hur kan de vara så att ett avtal sätt vi använt i minst 1000 år helt blivit värdelöst blivit lovad att köpa en br av en persson som har lite psyck/missbruks problem styrelsen vill ha bort honnom bor själv i sama brf sa att jag ger 15000 mer än vad föreningen skulle ge han sammtyckte handskakning mm nu e det så att föreningen tog tag i honom när han måde som sämst o sa att han skulle skriva på ett paper de sa inte till honom vad det va för någe när han skrivit på sa de nu har du sålt lägenheten till föreningen kan de göra så ?
SVAR
Hej!
Formlösa avtal, dvs. att det innebär att det är tillräckligt att det föreligger överensstämmande viljeförklaringar för att ett avtal skall komma till stånd, gäller som huvudregel i svensk rätt. På vissa områden har det dock ansetts nödvändigt att införa formkrav, t.ex. att ett avtal skall vara skriftligt och underskrivet, för att det skall komma till stånd. Så är det t.ex. vid överlåtelse av bostadsrätt, se. bostadsrättslag (1991:614) 6 kap. 4 § 1 st. (här). Därför är Er muntliga överenskommelse ej giltig i detta fall.

Syftet med formkrav är vanligtvis att skydda parterna för att säkerställa att de tänker sig för innan de binder sig och att förebygga tvister om att ett avtal har slutits, vilket innehåll avtalet har samt om vem som har avtalat.

Med vänliga hälsningar

Jimmy Schiöld

Jimmy Schiöld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97573)