FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/03/2010

Dagsbot - bestämmande av storlek

Hejsan. Är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, om det nu slutar med dagsböter räknar dom då även in mina tillgångar, fonder och sparande? Och även min sambos tillgångar?

Lawline svarar

Hej, Grunderna för att beräkna dagsböter finns i 25 kap. 2§ Brottsbalken. (https://lagen.nu/1962:700#K25P2S1 ). Enligt bestämmelsen skall dagsbotens belopp fastställas med hänsyn till den till talades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Enligt praxis ska dagsboten motsvara 1/1000 av årsinkomsten. I riksåklagarens riktlinjer, RåR 2007:2, finns riktlinjer angående bestämmande av dagsböter. Enligt den ska dagsboten bestämmas utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten skall bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande. Som inkomst räknas också mer kontinuerligt utgående ersättning eller bidrag till den misstänkte. Det gäller t.ex. arbetslöshetsersättning, ekonomiskt bistånd, studiebidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag. Huvudregeln är alltså att man först och främst utgår ifrån din arbetsinkomst. Storleken kan dock justeras. Enligt 1.8 i RåR ska dagsboten justeras upp men 50 kr om den misstänkte har en ”nettoförmögenhet” (skillnaden mellan tillgångar och skulder) som överstiger 1 500 000 kr. Dagsboten ska efter det ökas med 50 kr för varje ytterligare fullt 500 000-tal kr. Det är dock endast din förmögenhet som räknas. Vid bestämmande av dagsbotens storlek kan hänsyn tas till din sambo. I NJA 1991. s.692 hade HD tagit hänsyn till att mannen i fråga var gift och i viss mån var tvungen att försörja för sin fru. I det fallet hade dagsboten reducerats. Vänligen,
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”