Uppsägning genom e-post

hej, vi hyr en lägenhet i andra hand, ett år i taget från ägarna - och vårt nuvarande kontrakt går ut 28 april 2010. vi har alltid haft en god, informell kontakt med ägarna, via email framför allt. den 11 februari meddelade jag ägarna via email att vi inte vill förlänga kontraktet. de mottog emailet men svarade inte på det förrän 4 mars - och sa då att eftersom vi inte sagt upp lägenheten "på korrekt sätt" så har de inte godtagit uppsägningen. vad ska jag göra? tack!

Lawline svarar

Hej, Regler om hur en uppsägning ska gå till återfinns i 12 kap. 8 § Jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K12P8S1). Enligt paragrafens lydelse ska uppsägningen ske skriftligen samt delges motparten. Då det är hyresgästen som säger upp avtalet får uppsägningen även ske muntligt om skriftligt erkännande från hyresvärden erhålls. Då ni skickat ett e-postmeddelande till er hyresvärd är kravet på skriftlighet uppfyllt. Att ni inte fått någon bekräftelse på att er hyresvärd faktiskt läst mailet förrän den 4 mars innebär att ni inte kan bevisa att han faktiskt tagit del av meddelandet om uppsägning förrän just denna tidpunkt. Om ni således inte på något sätt kan bevisa att er hyresvärd faktiskt sett er uppsägning tidigare anses ni ha sagt upp lägenheten först den 4 mars. Huvudregeln vid avtal på bestämd tid, är att avtalet upphör att gälla först vid hyrestidens utgång. Även om uppsägning sker redan dag två är utgångspunkten att avtalet gäller till avtalstidens utgång. Det finns dock ett viktigt undantag från nämnda huvudregel. Genom 12 kap. 5 § 1 st. Jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K12P5S1) har en bostadshyresgäst även vid avtal på bestämd tid rätt att bli fri från avtalet vid det månadsskifte som kommer närmast tre månader efter gjord uppsägning. Sammanfattningsvis kan sägas att uppsägning genom e-post är giltigt, men kan leda till bevissvårigheter. Däremot har en bostadshyresgäst alltid rätt till tre månaders uppsägningstid, alltså även vid avtal på bestämd tid. On ni således inte kan visa att er hyresgäst mottagit e-postmeddelande tidigare än den 4 mars, anses er uppsägning skett vid denna tidpunkt och er uppsägningstid på tre månader börjar då löpa. Vänligen,
Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000