FrågaFAMILJERÄTTBodelning06/03/2010

Kostnader för abonnemang

Vid en bodelning i Sverige. Två parter har ett gemensamt hus i Sverige. De är skiljda men bodelningen har inte påbörjats pga en vårdnadstvist som sker i utlandet. En part har ett företagsabonnemang på hemtelefonen i Sverige och han betalar inte fakturorna med stor inkassoskulder som resultat. Han bor nu i Spanien. Den andra parten bor inte heller i huset men har försökt betala de fakturor som kommer henne till kännedom. Vid bodelningen, kan den part som inte har abonnemanget få tillgodoräkna sig hälften av de betalade fakturorna? Kan den som innehar abonnemanget kräva att den andra parten ska betala hälften av kostnaderna som uppstått tills bodelningen är klar, inkassokostnader och telefonkostnader?

Lawline svarar

Hej En grundläggande princip är att vardera maka själv råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Det medför att om han har ingått ett telefonabonnemang och inte betalar fakturorna i tid så har hon ingen skyldighet vare sig under äktenskapets bestående eller därefter att träda in och betala hans skulder. Telefonbolaget kan således inte kräva att hon skall betala hälften av abonnemangskostnaderna. Däremot innebär en bodelning att makarnas tillgångar läggs ihop efter att avdrag gjorts för respektive makes skulder och att det som därefter återstår delas lika. Utgångspunkten vid beräkningen av tillgångar och skulder är den tidpunkt då talan om äktenskapsskillnad väcktes och därmed kommer de abonnemangskostnader som härrör från tiden innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i negativ bemärkelse påverka hennes utdelning. Om hon, i bodelningen, tvingas lämna över tillgångar till honom i betydande omfattning är det möjligt att jämka resultatet av bodelningen i undantagsfall. Som jag tidigare påpekat har hon ingen skyldighet att betala hans skulder och de skulder som uppstått efter att talan om äktenskapsskillnad väckts skall heller inte tas upp i bodelningen. En annan sak är att han i sin tur kan begära att hon betalar en del av hans kostnader för abonnemanget om hon de facto har använt sig av det. Om man utgår från att hon inte har använt abonnemanget, är frågan hur hon skall agera för att trygga sitt intresse av att få tillbaka de betalningar hon gjort som härrör sig från tiden efter att talan om äktenskapsskillnad väckts. Ett sätt är att hon begär att han ersätter henne för de fodringar hon betalt åt honom och i den mån en bodelning skulle resultera i att hon skall tilldela honom tillgångar borde hon ha rätt att kvitta detta mot sina egna krav. Jag vill poängtera att med tanke på hans bristande förmåga/vilja att betala sina fordringar finns det all anledning för henne att inte låta genomförandet av en bodelning vänta allt för länge. För sådana skulder som uppstår efter att talan om äktenskapsskillnad väckts men före en bodelning kan nämligen en borgenär (exempelvis telefonbolaget) begära utmätning. Resultatet av bodelningen kan i värsta fall då bli att hon får nöja sig med att han blir skyldig henne pengar, istället för att hon tilldelas egendom. Situationen är som synes komplex och det finns många faktorer som kan ha betydelse därför är mitt råd att kontakta en yrkesverksam jurist. Med vänliga hälsningar,
Elias HimselRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000