FrågaÖVRIGTÖvrigt03/03/2010

Bättre rätt och godtrosförvärv

Hej! Ett företag har sålt ett ställage till en fastighetsägare, och den varan räknas som nu som fast egendom. Sen visade det sig att säljaren inte var ägaren till ställaget, då de hade köpt det i sin tur med villkoren att de inte var ägare förrän fullgod betalning skett, vilket inte ännu skett i detta fallet. Nu har företaget som sålde vidare ställaget till fastighetsägaren gått i konkurs. Vem är den riktiga ägaren till ställaget i det här fallet? De som sålde ställaget från början och som ännu inte fått hel betalning för det, eller fastighetsägaren som köpte ställaget i god tro av företaget som numera gått i konkurs?

Lawline svarar

Hej, det korta svaret är att under de omständigheter som du anger är det fastighetsägaren som äger bättre rätt till saken i fråga. I lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GfvL) stadgar 2 § att den som fått lös egendom i sin besittning, och vid besittningstagandet var i god tro, blir ägare till egendomen, trots att den som överlät egendomen varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett. Definitionen av god tro återfinns i 2 § 2 st. Förvärvaren har beroende på situationen en mer eller mindre långtgående undersökningsplikt. De omständigheter som ligger till grund för bedömningen är till exempel om förvärvaren är näringsidkare, vilken typ av egendom det handlar om, vilket pris som egendomen utbjöds till, om förvärvaren hade möjlighet att kontrollera vem som var den rätta ägaren etc. Den som har förlorat sin rätt genom godtrosförvärv har i regel rätt att återfå objektet av den som godtrosförvärvat egendomen mot betalning, GfvL 5 §. Denna rätt går i princip förlorad om egendomen konsumerats, förstörts, blivit fast egendom eller fastighetstillbehör (Prop. 1985/86:123 s 23). Avgörande blir alltså huruvida fastighetsägaren var i god eller ond tro vid förvärvet. Var han eller hon i ond tro kan det bli en helt annan utgång, men med de givna omständigheterna så är det som sagt fastighetsägaren som i rättslig mening äger saken. mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000